Schoonmaak douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing Súdwest-Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing Súdwest-Fryslân

Een der objecten aan de Dyk, Woudsend. Foto: Google Streetview

De gemeente Súdwest-Fryslân bestaat uit 6 steden en 83 dorpen. Het is de grootste gemeente van Nederland in oppervlakte. En de tweede gemeente van Fryslân wat betreft inwoners (ruim 90.000) en arbeidsplaatsen (30.000).
Vanwege de aflopende overeenkomst, de verplichting tot het Europees aanbesteden van de opdracht, de doelmatige besteding van gemeenschapsgelden en de wens van de aanbestedende dienst om voor de locatie(s) van opdrachtgever één overeenkomst met één opdrachtnemer te sluiten, is besloten om deze aanbestedingsprocedure te starten. De aanbestedende dienst gaat voor de schoonmaakdienstverlening en glasbewassing per 1 oktober 2021 een overeenkomst aan. Gezien de omvang van de gevraagde dienstverlening, de directe relatie tussen de dienstverlening en de beperkte beschikbare capaciteit binnen het contractmanagement van de opdrachtgever is ervoor gekozen om de totale gevraagde dienstverlening onder te brengen in één opdracht. Vanwege de naamsbekendheid in de regio van de organisatie van de opdrachtgever en de
betrekkelijk overzichtelijke omvang van de opdracht, is de verwachting dat de opdracht niet alleen aantrekkelijk is voor de grote landelijke toeleveranciers en de huidige toeleverancier, maar dat deze opdracht ook interessant en bereikbaar is voor regionale, middelgrote toeleveranciers uit het MKB. Door te kiezen voor een openbare procedure is het voor marktpartijen laagdrempelig om deel te nemen, aangezien zij direct een inschrijving mogen uitbrengen. Doel van deze aanbesteding is het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding.
Doel van deze opdracht is het bereiken van een optimale balans tussen tevredenheid interne gebruikers, gasten en bezoekers, medewerker(s) schoonmaakorganisatie enerzijds en een goede kostenverhouding anderzijds. Voor de genoemde diensten zal door de opdrachtgever met opdrachtnemer een prestatieovereenkomst worden afgesloten. De uitvoering van de werkzaamheden zal starten per 1 oktober 2021. Deze overeenkomst wordt onder de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân afgesloten. De overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale duur van zeven jaar, te weten
een vaste, initiële periode van vijf jaar en drie maanden, waarvan de eerste vijftien 15 maanden gelden als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door opdrachtgever tot tweemaal één jaar.

De opdracht betreft de schoonmaakdienstverlening van 23 douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing die vallen onder het beheer van de opdrachtgever welke in het recreatie seizoen schoongemaakt dienen te worden. De grootte van de locaties variëren van 1,5 tot en met 189 m2. De locaties liggen verspreid in de gemeente. Voor de meeste locaties geldt tijdens het hoogseizoen een schoonmaakfrequentie van 2 tot maximaal 3 keer per dag, ook in de weekenden en tijdens feestdagen die in het seizoen vallen. Voorafgaande aan de start van het recreatieseizoen dient opdrachtnemer jaarlijks een 0 beurt uit
te voeren.
In onderstaand overzicht zijn de schoon te houden recreatieve panden van Gemeente SúdwestFryslân opgenomen:

 


De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst uit te breiden of te verminderen met objecten c.q. ruimtes waar mutaties op plaatsvinden tegen de geldende kengetallen en uurtarieven, gedurende de gehele overeenkomst. De af te sluiten overeenkomst biedt geen garantie op de omzet voor de inschrijver(s). Aan eventuele opgegeven volumes, percentages, etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Om de inschrijvers meer inzicht te geven in de opdracht is er gelegenheid de betreffende locaties te bezichtigen. Deze schouw zal plaats vinden op dinsdag 30 maart 2021. U dient uiterlijk vrijdag 26 maart 2021 kenbaar te maken dat u deel wilt nemen aan deze schouw door een bericht via het berichtenverkeer van TenderNed onder vermelding van ‘schouwing Europese openbare aanbesteding schoonmaakdienstverlening douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing, gemeente SúdwestFryslân’. U mag hieraan met maximaal 1 persoon deelnemen. U geeft aan wie er komt en het mobiele telefoonnummer van deze persoon.  Na sluiting van bovenstaande termijn ontvangen de aangemelde inschrijvers een schriftelijke uitnodiging voor deelname. Alle vragen naar aanleiding van de schouw dienen conform onderstaande berichtenverkeer van TenderNed te worden ingediend. Het is de wens van Gemeente Súdwest-Fryslân dat de schouw op locaties zal plaatsvinden, op iedere locatie zal een medewerker van de Gemeente Súdwest-Fryslân aanwezig zijn. Wij verzoeken u de RIVM richtlijnen te hanteren bij het bezoeken van de locaties en vragen ook u om aandacht voor
onderstaande te hebben
• Geen handen schudden;
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Was en ontsmet regelmatig de handen.

Beoordeling zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding( 30% prijs en 70% kwaliteit)

Bron: Tenderned 19 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222735

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *