Brandmeld-, ontruimingsalarm- en blusgasinstallaties Defensie Den Helder – Aanbestedingsnieuws

Brandmeld-, ontruimingsalarm- en blusgasinstallaties Defensie Den Helder

Foto: Google Maps

Deze aanbesteding verloopt volgens de nationale niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving.

Het werk omvat het vervangen van brandmeld-, ontruimingsalarminstallaties en blusgasinstallaties (BMI) voor twee gebouwen, gebouw Kaiser en het gebouw van het Marine Hoofdkwartier en Kustwacht Centrum op het complex Nieuwe Haven te Den Helder.  Gebouw Kaiser is één van de grootste gebouwen op het terrein van het Complex Nieuwe Haven. Het gebouw bestaat uit zeven gebouwdelen, die onderling met elkaar verbonden zijn door middel van een atrium. De gebouwdelen bevatten industriefuncties en kantoorfuncties. Het andere gebouw is een kantoorgebouw van vier bouwlagen, met daarin het Marine hoofdkwartier en de Kustwacht. De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bevindt zich in de portiersruimte, vanuit deze ruimte voeren zij de bewakingstaken voor dit gebouw uit. De eisen voor de juridisch verplichte BMI’s zijn veelal in het Bouwbesluit 2012 verwoord. Daarnaast zijn er nog enkele andere beleidsmatige grondslagen voor BMI’s, specifiek van toepassing op het defensievastgoed. Om te voldoen aan deze eisen is het vervangen van de BMI’s noodzakelijk. Zo zijn bijv. voor de BMI’s (van bepaalde merken en/of types) geen reserveonderdelen meer te verkrijgen, levert een aantal installaties storingen op, en moeten componenten worden vervangen om de installaties te kunnen certificeren.

De uiteindelijke doelstelling van het werk is dat alle BMI’s voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de beleidsmatige grondslagen en dat er een toekomst vaste en veilige situatie ontstaat. Daarbij zijn de BMI’s kwalitatief hoogwaardig, flexibel en compatibel. En zijn de BMI’s, na de onderhoudstermijn zoals omschreven in de vraagspecificatie, eenvoudig te onderhouden door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Geselecteerde gegadigden kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk 20 mei 2021 een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en nadere criteria (kwaliteitscriteria).

Vanwege het vertrouwelijke karakter van informatie zullen plattegronden van de beide gebouwen, het prijzenboek en het Programma van eisen pas in de inschrijvingsfase via TenderNed beschikbaar worden gesteld en dan uitsluitend aan de gegadigden die een uitnodiging tot inschrijving hebben ontvangen. Het Rijksvastgoedbedrijf beroept zich in dit verband op artikel 3.8.2 ARW 2016.

Bron: Tenderned 19 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222713

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *