Schoonmaak bussen GVB Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak bussen GVB Amsterdam

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

©GVB 2018

GVB verzorgt het openbaar vervoer met tram, bus, metro en veren in en rond Amsterdam. De organisatie telt circa 4.970 medewerkers. De reizigers staan centraal in het handelen van GVB. GVB ziet graag dat zijn reizigers en medewerkers zich thuis voelen: in de voertuigen, maar ook voor en na de reis. Daarom is de sociale veiligheid belangrijk, zeker in een drukke metropool als Amsterdam. GVB hecht een groot belang aan veilige en schone voertuigen, haltes en stations hetgeen uitnodigt tot gebruikmaking van het openbaar vervoer.

De modaliteit bus zorgt met ca. 800 collega’s voor het busvervoer in Amsterdam. Meer dan 400 buschauffeurs krijgen dagelijks te maken met meer dan 180.000 Amsterdammers, toeristen, forensen, studenten en bezoekers. Amsterdam voor iedereen bereikbaar’ is de missie van GVB. De volgende 6 doelen geven richting aan GVB als organisatie voor de lange termijn:

1. Onze reizigers zijn tevreden (90% van de reizigers waardeert ons met een 7 of hoger)
2. We zijn betrouwbaar (90% van de reizigers op tijd op bestemming)
3. We zijn marktconform
4. We houden de stad leefbaar, bereikbaar en verbonden met de regio
5. We zijn uitstootvrij in 2025, onze leveranciers waar mogelijk ook
6. We zijn DE werkgever die voor iedereen in Amsterdam bereikbaar is

De modaliteit bus wil continu toegevoegde waarde leveren aan het primaire proces van GVB. Door goede schoonmaak draagt de modaliteit bus bij aan een veilige en schone (werk)omgeving en de tevredenheid van de reizigers en medewerkers. Een bus schoon, heel en veilig op het juiste moment is het visitekaartje van GVB.

De modaliteit bus streeft de volgende doelen na met deze aanbesteding:
• Het vinden van één partner voor de schoonmaak van het interieur en exterieur van voertuigen, tanken van aangewezen vloeistoffen en rangeren waarmee een duurzame leveranciersrelatie (samenwerking en innovatie partner) opgebouwd kan worden;
• Flexibiliteit in capaciteit/inzet van schoonmaakmedewerkers en veranderend vermogen in lijn met de ontwikkelingen binnen GVB (afstemming inzet op een wisselende beschikbaarheid van het aantal voertuigen maar ook wisselende vervoersactiviteiten, bijvoorbeeld door de wijziging
van lijnen of wijziging van stallingslocaties);
• Het realiseren van een uniforme kwaliteit van de schoonmaak op alle bussen, waarbij een optimale kwaliteit gerealiseerd wordt, door een transitie naar schoon te maken wat vies is (i.p.v. altijd alles op vaste intervallen schoon te maken).
• Continuïteitgarantie (in kwaliteit en beschikbare capaciteit) van aangeboden schoonmaakdienstverlening inclusief het rijklaar maken van bussen;
• Signaleringsverantwoordelijkheid via een online dashboard met betrekking tot afwijkingen, defecten en overige mankementen aan de binnenzijde van de voertuigen;
• Informatie verstrekking via een dashboard dat actueel/real time inzichtelijk maakt welk voertuig wanneer is schoongemaakt. Dit verschaft de modaliteit bus stuurinformatie omtrent het schoonmaakproces.

Concreet moet deze aanbesteding resulteren in het sluiten van een overeenkomst met één inschrijver voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De scope van de aanbesteding betreft het sluiten van een overeenkomst inzake het stadsbussen wagenpark dat door GVB planmatig is verdeeld over de drie garages West, Zuid en Noord voor: Dienstverleningen inzake stadsbussen
• Schoonmaken interieur, inclusief meeleveren schoonmaakmiddelen en het gebruik maken van materialen en machines
• Schoonmaken exterieur
• Verwijderen van graffiti
• Rapporteren over werkzaamheden
• Ophalen van de bufferbanen
• Op de juiste plekken parkeren
• Controleren diverse vloeistofniveaus en waar nodig bijvullen
• Verrichten van diverse regiewerkzaamheden
• Verrichten van calamiteiten reiniging
• Signaleerfunctie of de beschikbaar gestelde machines en apparaten naar behoren functioneren Dienstverleningen inzake gebruikte ruimtes
• Schoonmaken van door Opdrachtnemer gebruikte ruimten en faciliteiten (o.a. opkomstruimtes en ruimten voor opslag materiaal).

De schoonmaakactiviteiten in het kader van Covid-19 vallen buiten de scope gezien dit nu een tijdelijke maatregel betreft. Ondanks dat het uitgangspunt in de aanbestedingswet is om een opdracht in percelen op te delen om het MKB een kans op de opdracht te geven stelt GVB dat het opdelen van de opdracht onder verschillende opdrachtnemers inefficiënt en ondoelmatig is. Voor wat betreft het MKB wordt de mogelijkheid voor inschrijvers opengehouden om eventueel in combinatie of in onderaanneming aan te bieden. MKB bedrijven (al dan niet in combinatie of in onderaanneming) hebben dan voldoende toegang tot de opdracht. De schoonmaakwerkzaamheden en het rijklaar maken vindt plaats op drie locaties. De bussen rouleren over deze drie locaties. Het is daarom van belang dat de schoonmaak onder regie van één
leverancier wordt uitgevoerd. Door de opdracht in één geheel in de markt te zetten, worden ook schaalvoordelen beoogd, alsmede het beperken van de transactiekosten en een goede afstemming van processen.

GVB wil met één opdrachtnemer eenovereenkomst sluiten met een looptijd van drie jaar. GVB heeft door middel van een optie de mogelijkheid de overeenkomst maximaal driemaal te verlengen met een periode van één jaar. De reden om hiervoor te kiezen is dat GVB de mogelijkheid wil hebben om op termijn de expiratiedata van meerdere schoonmaakcontracten gelijk te trekken.

Voor deze aanbesteding hanteert GVB een plafondprijs. Deze is vastgesteld op €700.000,-  exclusief BTW uitgaande van 153 bussen in exploitatie (inclusief een technische reserve) die (dagelijks) schoongemaakt moeten worden. Dit is exclusief de calamiteiten reserve van 7 standaard bussen, die elke 2 weken een handelingsgerichte beurt krijgen. De plafondprijs is inclusief suppletiekosten. Inschrijvingen waarvan de inschrijfsom de plafondprijs overschrijdt, zijn ongeldig en zullen terzijde worden gelegd. GVB behoudt zich het recht voor tot aanpassing van de plafondprijs gedurende de aanbestedingsprocedure. Inschrijvers zullen over een wijziging van de plafondprijs steeds tijdig worden geïnformeerd.

Bron: Tenderned 23 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212317

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *