Design & Build Tijdelijk Justitieel Centrum voor Somatische Zorg te Scheveningen – Aanbestedingsnieuws

Design & Build Tijdelijk Justitieel Centrum voor Somatische Zorg te Scheveningen

PI Haaglanden Scheveningen
Foto: DJI.nl (bewerkt)

De Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden in Scheveningen (PI Scheveningen) bestaat uit een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Daarnaast verzorgt deze locatie capaciteit voor justitiabelen ten behoeve van internationale tribunalen. De PI Scheveningen is het enige penitentiaire zorgcentrum van Nederland. Het is een unieke locatie waar detentie en zorg samenkomen. De zorg die wordt gegeven in het JCvSZ kenmerkt zich als ‘low care’.
Om in de toekomst ook adequate penitentiaire zorg te kunnen bieden worden momenteel huisvestingsoplossingen voor de gehele PI nader onderzocht. Dit om ervoor te zorgen dat de PI Scheveningen qua huisvesting toekomstbestendig blijft.  Vanuit die ontwikkelingen is door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vastgesteld dat er voor het huidige JCvSZ een nieuwe huisvesting moet worden gerealiseerd om voor de komende circa 10 jaren (en vooruitlopend op de toekomstige brede ontwikkeling) adequate somatische zorg te kunnen blijven garanderen.
Het is voor de continuering van deze zorg van belang dat het tijdelijke JCvSZ uiterlijk 1 januari 2023
in gebruik wordt genomen. Dit betekent dat de tijdelijke huisvesting uiterlijk 30 september 2022 dient te worden opgeleverd. De genoemde data zoals vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn leidend.

Het project betreft het ontwerpen en bouwen (Design & Build) van een tijdelijk JCvSZ op basis van de UAC-GC 2005 (Uniforme Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen). In het gebouw worden de volgende zones gehuisvest:

  • Drie zones voor de Leefafdelingen: 36 verpleegkamers (cellen waar gedetineerden kunnen worden verzorgd), 2 EBI-cellen en 2 drukcellen.
  • Zone Medische Gang met polikamer en wachtruimten t.b.v. tandartsbus.
  • Zone Afzonderingsafdeling: afzonderingscellen, UC-afname, etc.
  • Zone Activiteiten buiten de leefafdeling: fysiotherapie en activiteitenruimte, etc.
  • Zone Gedetineerden vrije zone: kantoren, linnenkamer, apothekersruimte, monitorenpost, binnenportier, etc.
  • Zone Algemene Ruimten: toiletten, portiesloge, opslag, etc.

Verder zal als onderdeel van het tijdelijke JCvSZ de aangrenzende buitenruimte moeten worden ingericht die gekoppeld is aan de desbetreffende zones: luchtplaatsen, luchtkooien, opslag medische gassen, etc. 

Overzicht algemene kenmerken
Oppervlakte: circa 3.100 m
2 BVO
Disciplines: ontwerp, installatieadvies, constructieadvies, landschapsarchitectuur, bouwkunde, constructie, E&W, terreintechniek, beveiligingstechniek, ICT, data, bouwkunde, bouwfysica en realisatie.
Plafondprijs: €12.225.000,- 

De aanbesteding verloopt volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog uit hoofdstuk 4 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal 3 gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog- en inschrijvingsfase. In de tweede fase (de dialoog- en inschrijvingsfase) worden de 3 geselecteerde gegadigden, na de inhoudelijke dialoogrondes, uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

De aanbestedende dienst is de Rijksgebouwendienst.

Bron Tenderned 23 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212343

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *