Fietsbrug Aarkanaal Alphen aan den Rijn – Aanbestedingsnieuws

Fietsbrug Aarkanaal Alphen aan den Rijn

Impressie: © Alphen a/d Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn wil een langzaamverkeerbrug (voor fietsers en voetgangers) realiseren ter verbinding van de oostelijke en westelijke oever van het Aarkanaal ter hoogte van de Burgemeester Bruins Slotsingel en de N231. Aanleiding voor dit project is de ambitie om fietsgebruik te stimuleren en te faciliteren door belemmeringen te beperken en te voorkomen.
De fietsbrug verbindt Alphen Stad via park Zegersloot met het open weidegebied aan de zijde van de Nieuwkoopseweg. De diversiteit aan landschappen en de prominente ligging van het kunstwerk over het Aarkanaal en de N207 vergt zowel een architectonisch hoogwaardige uitwerking van de brug als wel een kwalitatief goede landschappelijk inpassing. Voor wat betreft de realisatie gaat het om indicatief de volgende werkzaamheden:
– Het architectonisch ontwerpen van het object Fietsbrug en het landschappelijk inpassen van de fietsbrug inclusief de toe leidende fietspaden en grondlichamen;
– Inclusief bijkomende engineering- en uitwerkingswerkzaamheden;
– Bouwen van het object Fietsbrug van circa 170 meter lengte (landhoofd tot landhoofd) en circa 5 meter breed, die diverse wegen en het Aarkanaal kruist. De maximale vrij overspanning heeft een lengte van circa 40 meter (kruising Aarkanaal);
– Aanbrengen van bitumineuze en elementen verhardingen: (circa 3.000 m2);
– Het uitvoeren van grondwerken (circa 25.000 m3 exclusief voorbelasting);
– Het aanbrengen van funderingslagen; (circa 3.000 m2);
– Het aanbrengen van groenvoorzieningen;
– Het aanbrengen van openbare verlichting;
– Het aanbrengen van een vaste stuw;
– Verzorgen van een correcte inpassing in en aansluiting op de omgeving;
– Overige bijkomende werkzaamheden (conform Vraagspecificatie).

De aanbestedingsprocedure is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase, de Selectiefase, wordt het aantal geschikte gegadigden teruggebracht tot vijf. Gedetailleerde projectinformatie is vastgelegd in de Vraagspecificatie en andere contractbijlagen. De vijf inschrijvers, die worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase, ontvangen deze informatie in die fase.

De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Elke inschrijver met een geldige inschrijving die niet voor de opdracht in aanmerking komt, ontvangt een inschrijvingsvergoeding van €7.500,-. De inschrijver die het werk gegund krijgt, ontvangt geen vergoeding. 

Brom: Tenderned 27 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228559

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *