Schone keukens soldaten wachten op aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Schone keukens soldaten wachten op aanbesteding

De soldaten van de Johan Willem Frisokazerne in Assen hebben een keuken, die niet meer aan de eisen voldoet. Defensie heeft besloten tot nieuwbouw en in afwachting daarvan moet een nieuwe keuken komen. Dat duurt wel een tijdje, want dat gaat met een aanbesteding. De behoeftestelling is in de zomer van 2019 gereed. De nieuwbouw gaat nog 4 tot 5 jaar duren.

©NIMH 2019
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/memorix/855d7f87-41d5-e051-b620-4b95c9fa1d09

Dat blijkt uit de beantwoording van kamervragen van Agnes Mulder en Hanke Bruins Slot, beide CDA. Staatssecretaris Visser van Defensie laat weten dat het al bekend was dat het achtersstallig onderhoud groot was. De bewuste keuken werd vorig jaar in de zomer gesloten in verband met een muizen en rattenplaag. Volgens de voedselautoriteit nVWA was daarvan geen sprake, maar waren de leidingen en installaties wel afgekeurd.

Omdat de panden aanvankelijk gesloten zouden worden, heeft het Rijksvastgoedbedrijf er niet meer in geïnvesteerd. Bovendien hebben aannemers het nogal druk, tegenwoordig. Met het asfalteren van alle natuur in Rotterdam, waarschijnlijk. Sindsdien zijn de soldaten veroordeeld tot brood- en magnetronmaaltijden en wordt er niet meer warm gekookt.

De nieuwbouw wacht bovendien ook nog op de installatie van de noodkeuken. Om de kazerne op korte termijn van een goede keuken te voorzien, wordt eerst een interim keuken geplaatst. Die zal in de tweede helft van het jaar operationeel zijn. Daarom is de voorbereiding van de nieuwbouw nog niet begonnen.

Volgens de staatssecretaris is er dus ook nog geen sprake van een aanbesteding voor de nieuwbouw. De behoeftestelling is voor de zomer van 2019 gereed. Daarna begint het Rijksvastgoedbedrijf de voorbereidingsfase, waarin onder meer het ontwerp wordt uitgewerkt en het bestek wordt opgemaakt. Die fase duurt ongeveer anderhalf jaar. Pas daarna kan de aanbesteding beginnen.

In antwoord op de vraag of het allemaal niet wat sneller kan, zijn er volgens de staatssecretaris allerlei wetten in de weg. Op basis van de wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteding, bezwaar en beroep zijn er geen mogelijkheden om de nieuwbouw te versnellen. Daarom heeft Defensie het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om een interim voorziening totdat de nieuwe keuken beschikbaar is.

Voor de Bernhardkazerne in Amersfoort bereidt het Rijksvastgoedbedrijf de vervangende nieuwbouw voor. Realisatie is voorzien in 2022. Voor vervangende nieuwbouw op de locatie Den Helder is de behoeftestelling
gaande. Deze keuken moet in 2023 klaar zijn. Voor de locatie Schaarsbergen wordt de behoeftestelling nu voorbereid.

Bron: Aanhangsel Handelingen 1820, vraag nummer 2019Z00849, dd. 12 maart 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *