Bisschop redt schaap van meervoudig onderhands aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Bisschop redt schaap van meervoudig onderhands aanbesteden

Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP heeft zich opgeworpen voor lange termijninvesteringen in grasbeheer met schaapskuddes. Daartoe heeft hij een motie ingediend die bij Staatsbosbeheer moet aandringen om gescheperde schaapskuddes niet meervoudig onderhands aan te besteden als dat niet hoeft.

Als dat niet hoeft… wanneer is dat dan. Voor inkopen onder de Europese aanbestedingsdrempel moet de Gids Proportionaliteit worden gevolgd. Hierin is een staatje opgenomen (nog maar 1.000 keer gepubliceerd hier) waaruit blijkt dat provincies en gemeenten opdrachten vanaf +/- 30K gaan aanbesteden omdat hier het balkje oranje wordt. De vraag is dus of oranje een verplichting is ja dan nee en waar het verder nog van afhangt.

Als je roomser dan de aanbestedingspaus (De Brusselse Commissaris van de Interne Markt, Elżbieta Bieńkowska) bent, ga je dus onderin het oranje: al vanaf 30K meervoudig onderhands aanbesteden. Pas bij iets onder de 70K kom je in de rode gevarenzone. Het jaarsalaris van een schaapsherder is volgens de CAO Melkveehouders en andere Rundhouders tussen de €2575 en €3633 bruto per maand, wat op een jaarinkomen van €33.000 -47.000 neerkomt.

De tekst van de motie luidt als volgt:

33 576 Natuurbeleid

Nr. 156 Motie van het Lid Bisschop:

Voorgesteld 7 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goed grazingsbeheer gebaat is bij langetermijnrelaties met schaapherders;

overwegende dat juristen aangeven dat het aanbestedingsbeleid onder de Europese drempelwaarde Staatsbosheer niet verplicht om per se onderhands meervoudig aan te besteden;

verzoekt de regering, bij Staatsbosheer aan te dringen op heroverweging van de meervoudige aanbesteding van gescheperde schaapskuddes,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *