Schilderwerk vastgoed gemeente Gorinchem – Aanbestedingsnieuws

Schilderwerk vastgoed gemeente Gorinchem

Illustratie: Pixabay.com

Momenteel is er geen overeenkomst afgesloten met een vaste partij welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van het binnen- en buitenschilderwerk van de objecten van de gemeente. De inhoud van de opdracht betreft buitenschilderwerkzaamheden en in voorkomende gevallen binnenschilderwerkzaamheden aan de vastgoed objecten van de gemeente Gorinchem. Deze objecten hebben een conditieniveau 2

Onder de buitenwerkzaamheden vallen het schilderen van muren, deuren, kozijnen en raamkozijnen. Het betreft het geplande onderhoud op jaarbasis, als onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de gemeente.
Na opdrachtverstrekking van de Raamovereenkomst dient de opdrachtnemer de door de gemeente te bepalen objecten te inspecteren en in te meten. De projectprijs wordt in samenspraak bepaalt op basis van :
de inspectie/opname gegevens met plan van aanpak en planning;
prijsopgave conform overeengekomen eenheidsprijzen;
de ingemeten hoeveelheden.
De stukken worden steekproefsgewijs door of namens de gemeente getoetst. Tijdens en na uitvoering van het onderhoud kan ook een technische keuring plaatsvinden.

Tot de binnenschilderwerkzaamheden behoren de muren, de plafonds, de deuren, de kozijnen en de raamkozijnen die betrekking hebben op werkzaamheden op afroep of schilderwerk in het kader van verbouw- en renovatieprojecten.
Opdrachtnemer garandeert dat hij binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag kan starten met de werkzaamheden.

Onder de af te sluiten raamovereenkomst geldt dat indien nodig er ook glas vervangen dient te worden of het treffen van een noodvoorziening bij gebroken glas. Grootschalige glasplaatsing en vervangingen, met aanverwant bouwkundig werk, worden mogelijk elders ondergebracht. Ten behoeve van glasreparaties beschikt opdrachtnemer over een 24-uurs service.

Overige werkzaamheden kunnen onder andere zijn, maar niet uitsluitend, het herstellen van houtrot en het vervangen van deuren. Deze werkzaamheden zullen door middel van een uurtarief worden gefactureerd.
Buiten de scope van de opdracht vallen het schilderen van sluizen, gemalen, bruggen en kunstwerken. 

De verwachte gemiddelde jaaromzet is ongeveer €330.000,- exclusief BTW per jaar. Aan dit bedrag kan, behalve voor het bepalen van de Social Return-verplichtingen, op geen enkele wijze rechten worden ontleend, het betreft een indicatie van de omvang. De gemeente Gorinchem heeft circa 100 vastgoed objecten.

De gemeente Gorinchem streeft naar een efficiënte bedrijfsvoering. De gemeente wil werkzaamheden uit laten voeren door de meest geschikte partij. De eigenschappen van deze partij laten zich het best omschrijven als vakkundig, betrouwbaar, innovatief, meedenkend, probleemoplossend en ontzorgend. Onze partner is de expert, geniet van de uitdaging en is straks
trots op de geleverde prestatie. De prijs is daarbij vanzelfsprekend marktconform. Tevens is de doelstelling van deze aanbesteding het doelmatig en rechtmatig inkopen van schilderwerkzaamheden die voldoen aan de gestelde eisen en wensen. Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een raamovereenkomst met één leverancier. De gemeente Gorinchem is van plan een overeenkomst af te sluiten met de inschrijver met de beste prijs kwaliteit verhouding. Deze raamovereenkomst zal ingaan op 1 maart 2021 voor de duur van twee jaar met de optie tot verlenging van twee maal twee jaar. De overeenkomst heeft na 2 jaar een opzegtermijn van 3 maanden. 

Bron: Tenderned 14 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214312

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *