Marktconsultatie ontwerpen, Realiseren en onderhouden vervanging besturingssysteem Hartelkering en Maeslantkering – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie ontwerpen, Realiseren en onderhouden vervanging besturingssysteem Hartelkering en Maeslantkering

Deze marktconsultatie richt zich tot bedrijven in de markt die diensten en leveringen kunnen verzorgen op het gebied van het ontwerpen, realiseren van vervanging van besturingssystemen van complexe IA objecten zoals de stormvloedkeringen
Maeslantkering en Hartelkering inclusief het onderhouden van zulke besturingssystemen. 

Met deze marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat:

 • Meer inzicht te krijgen in deze specifieke markt;
 • Inzicht te krijgen in de visie van marktpartijen m.b.t. de scope van de vervangingen
 • Inzicht te krijgen in de visie van de marktpartijen m.b.t. het gebruik van de fasen aanpak en het DOEN-gedachte
  https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

  goed in de aanbesteding

 • De beelden van RWS m.b.t. scope en DOEN-gedachtegoed met de markt te delen en hierover van gedachten te wisselen

Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt Rijkswaterstaat (waar relevant):

 • In de voorbereiding van een eventuele aanbesteding;
 • Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken;
 • Rijkswaterstaat probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door algemeen verslag van de marktconsultatie te sturen naar de deelnemende partijen.

Op 21 januari 2021 om 14:00 zal PPO Keringen 1 het project BEST2DO toelichten met een presentatie.
I.v.m. COVID-19 maatregelen zal dit digitaal worden gedaan met MS Teams.
PPO Keringen 1 zal tijdens/of na de presentatie de aanwezigen om feedback vragen. Mogelijk dat groepjes uiteen kunnen gaan in breakout room. Altijd o.l.v. 2 Rijkswaterstaters.

Daarnaast zal de marktpartijen schriftelijk een aantal vragen worden gesteld. Het schriftelijke gedeelte van marktconsultatie zal in digitale vorm plaatsvinden met behulp van TenderNed. Rijkswaterstaat kiest er in deze marktconsultatie voor om de
communicatie met de betreffende marktpartijen langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Om die reden zal de marktconsultatie en de vragenlijst via TenderNed ter beschikking worden gesteld.

We verzoeken u om u uiterlijk 19 januari 2021 via Tenderned aan te melden voor de presentatie op 21 januari 2021. Om uw aanmelding te kunnen verwerken ontvangen we graag uw bedrijfsnaam, de naam van de persoon/personen die willen deelnemen en hun e-mailadressen.
Mocht u voorafgaand aan de presentatie op 21 januari 2021 vragen hebben dan kunt u deze stellen via TenderNed. Alle geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om de vragen in hoofdstuk 3 van het marktconsultatiedocument te beantwoorden d.m.v. het antwoordformulier.  Uw antwoorden op de gestelde vragen kunt u tot uiterlijk 29 januari 2021 via
Tenderned indienen.

Bron: Tenderned 14 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214296

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *