Schietfaciliteiten Soesterberg Bouwfase 1 Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Schietfaciliteiten Soesterberg Bouwfase 1 Rijksvastgoedbedrijf

Foto: www.pixabay.com

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voornemen om, ten behoeve van het Ministerie van Defensie, nieuwe schietfaciliteiten te bouwen te Soesterberg. De projectlocatie is gelegen op de grens van twee Defensie-objecten LC Kamp Soesterberg en OT Oude Kamp en wordt een zelfstandig object. De positie van de ingang aan de Zuiderweg blijft daarbij ongewijzigd. De schietfaciliteiten worden gefaseerd aanbesteed- en uitgevoerd in 3 – delen:
I. Bouwrijp maken gehele projectkavel (incl. sloop V-46) en realiseren deelproject E – Energiegebouw deel I (trafo en laagspanning) (TenderNed-kenmerk: 265251)
II. Bouwfase 1 (onderhavig project) deelprojecten:
A – Terreininrichting en periferie
B – Facilitair gebouw
C – CQB-faciliteit (C1) + CQB-toren (C2)
E – Energiegebouw deel II (overkapping en ijskelder)
III. Bouwfase 2 (nog te starten) deelproject:
D – Schietbaan.
Voor aanvang van de werkzaamheden van onderhavig project zullen de bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond en de trafo en laagspanningsruimten zijn opgeleverd. Nadat het terrein bouwrijp is opgeleverd (planning juli 2021) kan worden aangevangen met de realisatie van de terreininrichting en periferie (deelproject A), het facilitair gebouw (deelproject B), de CQB-faciliteit (deelproject C1), de CQBtoren (deelproject C2) en het energie-gebouw deel II – overkapping en ijskelder (deelproject E). De verschillende deelprojecten tezamen worden gezien als de realisatie van bouwfase 1. De schietbaan (deelproject D) valt onder bouwfase 2 en valt buiten de scope van onderhavige opdracht. 

Het doel van onderhavige opdracht is de terreininrichting en periferie (A), het facilitair gebouw (B), de CQB-faciliteit (C1), de CQB-toren (C2) en een overkapping en ijskelder van het energie-gebouw (E) te realiseren op deze locatie. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 17 maanden. De onderhoudstermijn is 6 maanden. De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn leidend.

De opdracht voor Bouwfase 1 wordt opgedeeld in percelen. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van de percelenregeling zoals bedoeld in art. 2.18 lid 3AW 2012, wat inhoudt dat tot maximaal 20% van de totale waarde van alle percelen zonder toepassing van een Europese aanbestedingsprocedure kan worden gecontracteerd. Binnen onderhavige opdracht worden de volgende percelen onderscheiden:
i. Realisatie bouwfase 1 (onderhavig project);

ii. Aanleggen beveiligingssysteem in bouwfase 1;
iii. Aanleggen beveiligingssysteem in bouwfase 2;
iv. Aanleggen schietbaansysteem in bouwfase 1;
v. Aanbrengen standaard ballistische wandbekleding in bouwfase 1;
vi. Aanbrengen speciale ballistische wandbekleding in bouwfase 1;
vii. Aanleggen schietbaansysteem in bouwfase 1 op de locatie;
viii. Aanbrengen standaard ballistische wandbekleding in bouwfase 1 op de locatie;
ix. Aanbrengen speciale ballistische wandbekleding in bouwfase 1 op de locatie.

In verband met de specialistische kenmerken, bijzondere afhankelijkheden, vooraf benodigde specifiek uitgevoerde (militaire) testen en de beperkte financiële omvang (passend binnen de percelenregeling als bedoeld in art. 2.18 lid 3 AW 2012) van de werkzaamheden worden de hierboven genoemde percelen ii. tot en met ix. apart, dus niet niet via een Europese aanbesteding, gecontracteerd.

Overzicht algemene project kenmerken:
Oppervlakte: werkterrein ca. 34000 m2
Oppervlakte gebouwen (BVO):
– Facilitair gebouw, ca. 940 m2
– CQB- faciliteit, ca. 1.290 m2
– CQB-toren, ca. 75 m2
– Energiegebouw deel II – kelder ca. 72m2 en overkapping ca. 175 m2
Disciplines: terreintechniek, bouwkunde, constructie, installatieadvies, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, communicatie en
beveiliging, meet- en regeltechniek

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens
uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned 2 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213143

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *