Schiedam gaat herinrichting Hoogstraat opnieuw aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Schiedam gaat herinrichting Hoogstraat opnieuw aanbesteden

Schiedam kreeg eerder geen reacties op een aanbesteding voor de herinrichting voor de Hoogstraat, die overigens met name bestond uit het aanpassen van de belichting. Dus nu gaat de stad opnieuw tenderen. De nieuwe aanbesteding voor de herinrichting van de Hoogstraat start in de tweede helft van 2020. We verwachten u begin 2021 te informeren over de uitvoering en planning van de werkzaamheden. We willen de herinrichting vervolgens zo snel mogelijk starten, zodat er op korte termijn een aantrekkelijke toekomstbestendige straat ontstaat waar ondernemers, bewoners en bezoekers trots op kunnen zijn.

Het project Hoogstraat plus bestaat naast de herinrichting van de Hoogstraat uit meer onderdelen. Dit zijn de herinrichting van de Koemarkt, de herinrichting van de Havenkerksteeg en aanpassingen op het plein van het Stedelijk Museum Schiedam. De gemeenteraad heeft in november 2019 het benodigde budget hiervoor toegekend aan het project Hoogstraat plus. Deze onderdelen gaan door volgens planning.

Gerard Dukker / Rijksdienst Cultureel Erfgoed 1982
op cit. Wikimedia

De bedoeling van Schiedam is om de Hoogstraat te herstellen met de bestaande stenen, zodat “de straat er straks weer netjes en strak bij ligt voor de komende 15-20 jaar”. Schiedam wil de verlichting vernieuwen met historisch ogende gevelverlichting en de onnodige bekabeling voor feestverlichting opruimen. Dat moet het straatbeeld verfraaien en de veiligheid verhogen.

Een woordvoerder schreef erover:

“Als er financiële ruimte is, realiseren we een terras voor de entree van de Nieuwe Passage, leggen we meer groen aan en plaatsen we enkele bomen. Het wordt een plek waar alle Schiedammers graag wonen, werken, winkelen en beleven.”

Bron: Schiedam,

Aanbestedingsnieuws vond ook de tender terug, getiteld Herinrichting Hoogstraat Nationale opdracht Gemeente Schiedam

 

Die meldt het volgende:

De Hoogstraat behoort tot een van de oudste straten van de stad en bevindt zich in het historische deel van het centrum, parallel aan de Lange Haven. De straat is globaal 550 m lang en 6 meter breed, exclusief Korte Dam en de aangrenzende stegen, die ook tot de herinrichtingsopgaaf behoren

De huidige klinkerbestrating en hemelwaterafvoer worden over een lengte van globaal 550 meter vervangen voor een nieuwe bestrating, bestaande uit gebakken klinkers met een lijngoot aan weerszijde van de straat. Een ander belangrijk onderdeel is dat de huidige openbare verlichting door middel van staande masten wordt vervangen voor gevelarmaturen met een historische uitstraling met als doel om de coherente beleving over de lange lijn van de Hoogstraat en de verbijzondering in lichtbeleving op de momenten langs de Hoogstraat te accentueren. Daarnaast wordt de huidige installatie geheel vervangen voor een elektranet dat in beheer komt bij de gemeente.

In het AD verscheen er vorige week een bericht over. Daarin werd gesteld dat de aannemers het project niet voor minder dan 2,2 miljoen willen uitvoeren. Daar waagt de redactie van Aanbestedingsnieuws het aan te twijfelen. Denkbaar is eveneens, dat de aannemerij na jarenlang zelfdestructief inschrijven op aanbestedingen eigenstandig tot de conclusie is gekomen dat het geen zin heeft om zonder onderhandeling op prijs, tegen steeds scherpere tarieven te bieden tot aan je eigen been op te eten.

Dat is strategisch vergelijkbaar met de situatie waarbij in de Eerste Wereldoorlog soldaten besloten niet meer elkaar over en weer neer te schieten, tenzij er een ander begon met schieten. Je ziet het ook met de prijs aan de pomp, waar ondernemers hun prijs zetten niet aan de hand van het minimaalste tarief dat zij eruit kunnen slepen maar het voorbeeld van marktleider Shell volgen. Een vechtmarkt is niet natuurlijk. Stabiliteit, evenwicht en harmonie zijn natuurlijk.

Zie ook:

Weekendspecial: Vechtmarkt Oostvaardersplassen

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/artikel/2016/12/je-kunt-het-niet-altijd-zo-krijgen-als-je-het-hebben-wilt-101247694?_ga=2.23417082.1934763756.1599409089-849571738.1599409089

https://www.ad.nl/waterweg/wel-nieuwe-verlichting-geen-nieuwe-bestrating-op-schiedamse-hoogstraat~af46f4b8/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *