Schagen zoekt bebording – Aanbestedingsnieuws

Schagen zoekt bebording

Schagen heeft een aanbesteding gepubliceerd op Mercell. Deze opdracht behelst de levering van alle producten op het gebied van terrein- en , verkeersborden en bebakening.

De standaardartikelen zijn alle artikelen uit bijlage 1 van het RVV (Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens) en alle overige producten/materialen die zijn genoemd in
het Programma van Eisen in hoofdstuk 5.1 en het Standaardformulier Prijzen in hoofdstuk 7. De producten welke op regelmatige basis worden afgenomen zijn opgenomen in het Standaardformulier Prijzen . Deze lijst is niet limitatief.
De hoofddoelstelling hierbij is een betrouwbare Levering. Opdrachtgever acht het wenselijk dat Opdrachtnemer meedenkt over mogelijke alternatieven of verbeteringen om de leverbetrouwbaarheid te vergroten.

Botsabsorber
©ZaZ 2017

Daar de opdracht een Raamovereenkomst betreft, zijn de opgenomen gegevens over hoeveelheden, afhaalfrequenties en locaties slechts bedoeld als indicatie en zullen deze nimmer kunnen leiden tot een afnameverplichting. De totale geschatte waarde van de raamovereenkomst (o.b.v. historische uitgaven en ramingen voor de toekomst over een periode van 4 jaar), bedraagt € 280.000 excl. BTW (€ 70.000 excl. BTW per
jaar).
Alle in deze Offerteaanvraag en overige aanbestedingsstukken vermelde gegevens over hoeveelheden en cijfers dienen als indicatief te worden
beschouwd. Aan deze indicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Zie verder:

https://s2c.mercell.com/today/75415
Zie ook:
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/332394

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *