Scanoplossing parkeerhandhaving Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Scanoplossing parkeerhandhaving Den Haag

Screen uit YT film parkeercontrole van de gemeente Den Haag. video is onder dit artikel toegevoegd

De gemeente handhaaft op het (fiscaal) parkeren in de stad ten behoeve van een effectief parkeerbeleid. Daarvoor beschikt de gemeente over fiscale handhavers en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) die controleren of parkeerders hebben voldaan aan hun belastingplicht, oftewel of ze betaald hebben voor een parkeerrecht. Hiervoor maakt de
Handhavingsorgansiatie (HHO) van de gemeente Den Haag sinds 2016 gebruik van scanvoertuigen en (opvolg)scooters waarmee kentekens worden gefotografeerd. Voor deze kentekens wordt vervolgens gecontroleerd (in een database waar alle parkeerrechten staan) of er een geldig parkeerrecht is. Indien er geen sprake is van een geldig parkeerrecht dan wordt een naheffingsaanslag (NHA) opgelegd aan de eigenaar van het geparkeerde voertuig. Dit geschiedt op locatie door een fiscale handhaver of BOA al dan niet op afstand via de zogenoemde Deskforce. De scanoplossing waar de gemeente Den Haag in
de huidige situatie gebruik van maakt bestaat uit verschillende onderdelen waarvoor in de afgelopen jaren contracten met marktpartijen zijn afgesloten. Deze contracten lopen binnenkort. De gemeente zoekt nu naar een nieuw partnerschap met deze aanbesteding. De gemeente Den Haag is ten behoeve van de optimalisatie van de parkeerhandhaving op zoek naar
een opdrachtnemer/partner die uitvoering zal geven aan het leveren van een scandienst. Grofweg bestaat deze scandienst uit de volgende onderdelen:

  • De implementatie en doorontwikkeling van een scandienst binnen de Haagse parkeerketen;
  • Het beschikbaar stellen van scanmiddelen (bestaande uit de scanoplossing en de drager (voertuig)) aan de Handhavingsorganisatie (HHO) van de Dienst Stadsbeheer (DSB) van de gemeente Den Haag;
  • Het integraal beheren van de koppelingen binnen de separate onderdelen van de aangeboden scandienst en het in stand houden van de koppelvlakken met systemen van derden binnen de Haagse parkeerketen;
  • Het verzorgen van het communicatiesysteem middels onder andere een IT platform, waar alle scandata wordt verzameld, opgeslagen en verwerkt zodat de data geanalyseerd kan worden ten behoeve van een meer efficiënte handhaving in Den Haag (inclusief het beheer en onderhoud hiervan).

De overeenkomst treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2021. Dan treedt er een implementatietermijn in die uiterlijk 30 oktober 2021 is afgerond, waarna de dienstverlening per 1 november 2021 van start zal gaan. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar na implementatie en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag twee maal worden verlengd met een periode van twee jaar.

De gemeente Den Haag heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Dit betekent dat in principe iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht. Indien de gemeente Den Haag overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van de gemeente Den Haag Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs/kwaliteitsverhouding (BPKV). 

Bron: Tenderned 1 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220901

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Jobs3c8hpys[/embedyt]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *