Tankwagens voor watertransport Veiligheidsregio IJsselland – Aanbestedingsnieuws

Tankwagens voor watertransport Veiligheidsregio IJsselland

Foto: Ziegler brandweertechniek

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst (Veiligheidsregio IJsselland) heeft het voornemen om een overeenkomst met één leverancier aan te gaan voor het leveren van watertankwagens (conform de norm EN 1846-2, Tankwagen S-2-2- 15.000-10/4000).met bijbehorend onderhoud. Het doel van de aanbesteding is het verkrijgen van een specifiek voertuig t.b.v. het vervoeren van bluswater (Watertankwagen), voor gebruik door brandweerlieden ten tijde van inzet bij onder andere brand, calamiteiten en oefeningen.
Een watertankwagen is een voertuig (6×2 aangedreven). Het voertuig zal worden gebruikt om in buitengebieden, daar waar de bluswatervoorziening matig of slecht bereikbaar is, eenheden te voorzien van bluswater. Aangezien het verzorgingsgebied voor een (groot) gedeelte uit geaccidenteerd terrein bestaat is er gekozen voor een 6×2 aangedreven voertuig. Naast
veiligheid en functionaliteit zal de inzetsnelheid als één van de belangrijkste onderdelen worden gezien. Naast inzetsnelheid is het inzetgereed maken van het voertuig ook een belangrijk aspect.

De overeenkomst kent een looptijd van vier jaar, met een optie tot verlengen met 2 maal 2 jaren. De motivering voor de duur van de raamovereenkomst langer dan 4 jaar, is dat er tot 2029 vervanging en uitbreiding van voertuigen is voorzien, die van een (grotendeels) gelijke uitvoering dienen te zijn. Veiligheidregio IJsselland wenst bij eerste levering twee watertankwagens af te nemen voor de locaties Hardenberg en Wijhe. Na de initiële levering zijn er aanvullende vervangingen voorzien van nog vier voertuigen in de komende acht jaar, waarbij gelijke voertuigen gewenst zijn. Het is voor de gehele contractduur mogelijk dat boven op dit aantal extra voertuigen worden afgenomen, bijvoorbeeld in geval van total-loss, beleidswijzigingen of andere
omstandigheden die vervanging of uitbreiding noodzakelijk of wenselijk maken. De configuratie van deze watertankwagens kan afwijken van de voertuigen die in deze aanbesteding beschreven worden. Het
plafondbedrag bedraagt €429.752,07 exclusief 21% BTW (€520.000,00 inclusief BTW), voor de aanschaf van twee voertuigen. De aanbestedende dienst legt inschrijvingen met een totaalprijs hoger dan dit bedrag terzijde.

Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de in dit beschrijvend document gestelde
eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijskwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned 1 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220990

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *