SBIR – Oproep Sportevenementen voor publiek – Aanbestedingsnieuws

SBIR – Oproep Sportevenementen voor publiek

Foto: Pixabay.com

Sportinnovator2 onder verantwoordelijkheid van het Topteam Sport3 en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dagen ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen met als doel grote sport(evenementen) veilig en volledig toegankelijk voor publiek te maken vanwege het risico op verspreiding van COVID-19.

In Nederland vinden jaarlijks, buiten de reguliere competities om, circa 600 sportevenementen plaats. Het bezoeken van sportevenementen is in Nederland populair. Denk aan een EK Voetbal, Marathon Rotterdam, of Nijmeegse Vierdaagse en WK Hockey. Per jaar bezoeken vier op de tien volwassen Nederlanders wel eens live een sportevenement, als deelnemer of als toeschouwer. Dat zijn 5,2 miljoen personen die samen 77 miljoen bezoeken afleggen en daarbij ongeveer 1 miljard euro uitgeven (13% van alle consumentenuitgaven aan sport) (Mulier Instituut).
De evenementensector, waar de sport onderdeel van uitmaakt, verkeert in een lastige en uitzonderlijke situatie. Door de uitbraak van COVID-19 zijn evenementen rondom binnen- en buitensport zeer beperkt georganiseerd worden, omdat de kans op besmetting voor sporters en publiek te groot is. Besmetting kan op verschillende manieren plaatsvinden, o.a. door fysiek contact, aanraking van materialen en door verspreiding via de lucht (met name bij binnen-evenementen). Sportevenementen hebben impact op sportief-, maatschappelijk- en economisch vlak.

Een grote maatschappelijke uitdaging op dit moment is de binnen- en buitensportevenementen weer volledig en veilig toegankelijk te maken voor publiek. Met goede voorzorgsmaatregelen en met inzet van innovaties is het wellicht mogelijk om publiek veilig bij sportevenementen toe te laten met een maximale bezetting.
De uitdaging is tweeledig:

  • Voorkomen dat publiek en sporters met het COVID19-virus een sportevenement bezoeken. Bijvoorbeeld een innovatie die ‘aan de poort’ snel en effectief kan aantonen dat bezoekers geen virusdrager zijn.
  • Besmetting tijdens het sportevenement voorkomen. Bijvoorbeeld de bewegingen van de evenement-bezoekers integraal ontsluiten en met data volgen (tracking, tracing, ticketing, testing).

De ingediende offerte geeft een (deel)oplossing voor een combinatie van beide thema’s of voor een afzonderlijk thema. Deeloplossingen kunnen bijdragen aan een totaaloplossing en daarom zal de indiener openstaan voor samenwerking met andere partijen. De indiener geeft in de offerte aan op welk thema de nadruk rust.

Het doel van deze SBIR competitie is om innovatieve oplossingen te vinden die het mogelijk maken sportevenementen verantwoord open te stellen voor publiek en deelnemers met zo veel mogelijk vrijheden. Het is de ambitie om op volle capaciteit veilige (sport)evenementen voor publiek te
organiseren. De oplossingen die binnen de sportevenementen tot stand komen zijn relevant voor de gehele evenementen-branche, denk aan cultuur en recreatie. Er zijn veel parallellen te trekken tussen publiek en deelnemers bij sportwedstrijden, en theaters, festivals en andere voorstellingen.
Deze innovatiecompetitie sluit aan op het programma Fieldlab Evenementen dat vanuit de evenementensector in samenwerking met de overheid tot stand is gekomen. Het doel van Fieldlab Evenementen is om in co-creatie met bedrijven, overheden, belangenorganisaties en publiek tot
gevalideerde bewijslast te komen die kunnen gaan bijdragen aan het versneld teruggaan naar volledige operatie voor evenementen.
(Deel)oplossingen zullen bij voorkeur tijdens of na fase 2 in aangewezen testlocaties, Fieldlab Evenementen, in de praktijk getest worden.
De indieners worden uitgedaagd open te staan voor samenwerking met partners in de evenementensector zodat aangedragen (deel)oplossingen als bouwsteen kunnen fungeren voor een totaal oplossing.

De SBIR-systematiek kent twee fasen:

  • Fase 1: haalbaarheidsonderzoek.
  • Fase 2: prototype-ontwikkeling en eerste praktijktesten.

Sportinnovator en het ministerie van EZK hebben voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal € 300.000,- (inclusief BTW) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 25.000 (inclusief BTW). Voor SBIR fase 2 is maximaal een budget van € 700.000 (incl. btw) beschikbaar, het maximumbedrag per project is € 175.000 (incl. btw).
Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor fase 1 en 2. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond kunnen worden uitgenodigd om voor fase 2 een aanbod te
doen. SBIR vergoedt alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR.

De afkorting SBIR komt van het Amerikaanse Small Business Innovation Research program. Het Amerikaanse SBIR programma is alleen
toegankelijk voor kleine bedrijven. Het Nederlandse SBIR programma is toegesneden op kleinere ondernemingen, maar staat open voor
iedereen, ook voor grote ondernemingen. SBIR behoort tot de zogeheten ‘pre commerciële’ inkoop, de aanbestedingswet is hierop niet van
toepassing. Wel geldt ook voor SBIR dat de procedure open, eerlijk en transparant is.

Bron: Tenderned 28 Juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201438

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *