Nieuwbouw Fridtjof Nansen – Aannemer – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Fridtjof Nansen – Aannemer

Huidig schoolgebouw
Foto: Fridtjof Nansenschool

Aan de Nansenplaats, in de wijk Ommoord te Rotterdam, is de basisschool Fridtjof Nansen gevestigd. Het huidige gebouw is gedateerd en uitgebreid met semi-permanente huisvesting. Het gehele gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor een gebouw van ca. 2.650 m2 voor primair onderwijs in twee bouwlagen. De gebruikers van het nieuwe gebouw worden de Jenaplanschool Fridtjof Nansenen de SWKGroep.
De duurzaamheidsambitie voor het nieuwe gebouw gaat uit van: Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Het ontwerpteam heeft het Programma van Eisen uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp met een uitgebreide materiaalomschrijving. Dit Definitief Ontwerp+ wordt verder uitgewerkt dan een ‘normaal’ Definitief Ontwerp, zodat het voldoende informatie bevat om een aannemer te kunnen contracteren. Het ontwerpteam (inclusief de dan gecontracteerde aannemer in de rol van kosten- en uitvoeringsdeskundige) zal daarmee het Definitief Ontwerp+ voor zowel de bouwkundige- als de elektrotechnische- en werktuigkundige ontwerpwerkzaamheden verder uitwerken tot een Technisch
Ontwerp/Bestek. Gedurende dit traject zijn alle deelnemers betrokken bij het afronden van een technisch deugdelijk, financieel haalbaar en juridisch uitvoerbaar ontwerp, waarna de aannemer de realisatie op zich zal nemen.

Op basis van het Definitief Ontwerp+ zoekt de aanbestedende dienst nu een aannemer voor de bouwkundige-, elektrotechnische- en werktuigkundige realisatiewerkzaamheden met de, zoals hierboven beschreven, kanttekening dat de aannemer al aansluit bij het ontwerpteam als kosten- en uitvoeringsdeskundige in de fase van het Technisch Ontwerp/Bestek. Onderdeel van deze aanbestedingsprocedure is prijsvorming voor enerzijds de rol van de aannemer in het ontwerpteam en anderzijds voor de daadwerkelijke realisatiewerkzaamheden. Met de aannemer wordt
aldus een ‘Ontwerpteam- en Aannemingsovereenkomst’ gesloten. Het Definitief Ontwerp+ wordt in de gunningfase aan de Geselecteerde Gegadigden ter beschikking gesteld. Als onderdeel van dit Definitief Ontwerp+ worden ook de Algemene Administratieve Besteksvoorwaarden
ter beschikking gesteld.

De te volgen aanbestedingsprocedure is de Europese Niet-Openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) volgens het ARW 2016, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 ARW 2016. Het ARW 2016 is van toepassing op de onderhavige aanbestedingsprocedure behoudens indien en voor zover daarvan in de selectie- en/of gunningsleidraad wordt afgeweken. Door Aanmelding stemt de Gegadigde in met de toepasselijkheid van de genoemde aanbestedingsprocedure alsmede met de voorwaarden en proceduregang zoals in deze selectieleidraad zijn bepaald. De aanbestedende dienst behoudt zich, zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, het recht voor:
a. de aanbestedingsprocedure tussentijds tijdelijk stop te zetten;
b. de tijdsplanning van de aanbestedingsprocedure te wijzigen;
c. de aanbestedingsprocedure te staken.

Samen met de uitnodiging tot inschrijving ontvangen de geselecteerde gegadigden onder meer: 

  • Gunningsleidraad en -matrix;
  • Definitief Ontwerp+ (inclusief Algemene Administratieve Bestekvoorwaarden);
  • Concept Ontwerpteam- & Aannemingsovereenkomst.

Aan de geselecteerde gegadigden zal worden gevraagd een Inschrijving te doen die onder andere bestaat uit een:

  • Financiële aanbieding;
  • Open begroting;
  • ‘Plan van Aanpak’;
  • ‘Beschrijving Uitvoeringsteam’

Bron: Tenderned 28 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201488

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *