Sanitaire voorzieningen gemeente Deventer – Aanbestedingsnieuws

Sanitaire voorzieningen gemeente Deventer

Fot: www.pixabay.com/Lumpi

In de huidige situatie heeft gemeente Deventer een overeenkomst met Vendor voor het leveren van sanitaire voorzieningen. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2020 van rechtswege. Gemeente Deventer heeft besloten om de levering van sanitaire voorzieningen Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 januari 2021 ingaan. De aanbestedende dienst is voornemens om met één inschrijver een overeenkomst te sluiten. Met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt de overeenkomst gesloten.

De opdracht betreft het leveren van sanitaire producten inclusief verbruik voor de sanitaire producten op basis van full service aan de deelnemende locaties (Grote Kerkhof 1 en Polstraat 12) van de gemeente Deventer. De volgende items maken onderdeel uit van de opdracht:

  • Handdoekautomaten met katoenen of papieren handdoekrollen;
  • Toiletrolhouders met toiletpapier;
  • Toiletborstelhouder met borstel;
  • Zeepdispensers met foam;
  • Luchtverfrissers;
  • Hygiëneboxen;
  • Hygiënehouders met zakjes;
  • WC brilreiniger;
  • Urinoirmatjes;
  • Vulling voor Torkrol (dispensers zijn in eigendom van de Gemeente Deventer).

Naast de genoemde items komen er mogelijk nog afwijkende producten voor. Deze zullen bij de inventarisatie op locatie besproken worden. Opdrachtnemer mag daar op dat moment een aanbod voor doen, waarbij ppdrachtgever de keuze heeft om daar wel of geen gebruik van te maken. Opdrachtnemer dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen. De nieuwe overeenkomst zal per 1 januari 2021 ingaan. Uiterlijk 30 december 2020 dienen alle nieuw te leveren dispensers te zijn gemonteerd en de oude te zijn gedemonteerd. 

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op zestig maanden.
Startdatum: 1 januari 2021
Einddatum: 31 december 2025
Optiejaren: twee maal één jaar
Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. Opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de overeenkomst al dan niet te verlengen.

Ook bij deze aanbesteding geldt:  Het is op straffe van uitsluiting niet toegestaan dat inschrijver de bijlagen digitaal bewerkt door aanvullingen en/of wijzigingen in de bijlagen aan te brengen in de lay-out of in de standaard teksten ervan.

Bron: Tenderned 25 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203499

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *