Renovatie en nieuwbouw Clusius College Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en nieuwbouw Clusius College Hoorn

Stichting Clusius College geeft momenteel invulling aan de gebiedsontwikkeling met een (her)huisvestingoperatie voor het realiseren van onderwijshuisvesting voor het mbo en vmbo aan de Blauwe Berg 1 en 3 te Hoorn. Onderdeel hiervan is een nieuw te ontwikkelen onderwijsgebouw en de renovatie van een bestaand pand. Het terrein waarop de ontwikkeling en renovatie plaatsvindt heeft een totale omvang van circa 23.200 m² en biedt plaats aan meerdere gebouwen voor diverse onderwijsvormen. Begin 2018 is door de aanbestedende dienst
besloten om een duurzaam plan te maken ten behoeve van de herontwikkeling van (enkele panden op) het eigen terrein, met aandacht voor een goede aansluiting tussen huisvesting en onderwijs. Er is een visie op duurzaam onderwijs vastgesteld, aan de hand waarvan nieuwe uitgangspunten zijn vastgelegd waarin de onderwijsvorm en de ontwikkeling van de huisvesting op elkaar inhaken. Deze uitgangspunten zijn in het ruimtelijke en functioneel PvE beschreven. De totale gebiedsontwikkeling is opgedeeld in vier stappen.

 • Het verbreden van de huidige toegangsweg,  asbestsanering en sloop van de conciërgewoning
 • Aanpak  huidige mbo- en vmbo-gebouw
 • Evaluatie MBO- gebouw
 • Aanpak huidige VMBO gebouw (of nieuwbouw)

De (her)huisvestingsoperatie betreft een nieuw te ontwikkelen onderwijsgebouw en de renovatie van een bestaand pand. De totale nieuwbouw bedraagt circa 3.980 m² bruto vloeroppervlak; het te renoveren gebouw heeft een oppervlakte van circa 2.540 m². De aanbestedende dienst denkt nu aan het scenario dat het huidige mbo-gebouw gefaseerd gesloopt zal worden en hier nieuwbouw voor in de plaats komt. Het gefaseerd
slopen/bouwen is echter geen voorwaarde als blijkt dat een andere optie beter in het plan past. Nieuwbouw is wel een voorwaarde die niet ter discussie staat. Het huidige vmbo-gebouw is een jonger gebouw en behoeft zodoende minder ingrijpende aanpassingen. Voor dit gebouw is er geen directe noodzaak voor transformatie of nieuwbouw. Wel moet er een aantal (tijdelijke) voorzieningen en noodzakelijke investeringen worden getroffen om het pand geschikt te maken voor het vmbo- én mbo-onderwijs. Na de aanpassing van het huidige vmbogebouw volgt een assessmentperiode als het gebouw richting einde levensduur gaat (2037). In deze periode zal bekeken worden hoe het gebouw alsnog duurzaam getransformeerd kan worden of mogelijk nieuw gebouwd moet worden. De investeringen van het huidige vmbo-gebouw omvatten daarom alleen noodzakelijke ingrepen zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit (mechanische ventilatie cf. Frisse Scholen-eis), de verlichting (TL naar LED) alsook het herzien van de indeling (geen constructieve wijzigingen). De realisatie van het nieuwe dierenverblijf vindt ook in stap 2 plaats. De bestaande terreininrichting blijft grotendeels behouden. De terreinafwerking dient in nader overleg met het Clusius College te worden bepaald.

De Opdracht bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen.
Het in bouwteamverband uitwerken van het definitief ontwerp c.q. het omgevingsvergunning gerede plan tot een complete TO-/UO-bestekset (nieuwbouw) en een UO-set (renovatie), waarin zowel de bouwkundige, constructieve, installatietechnische en bouwfysische onderdelen uitgewerkt worden door de opdrachtnemer. Tijdens deze fase voert de architect esthetische bewaking uit en wordt de installatietechnische kwaliteit door de adviseurs beoordeeld.

 • Het gefaseerd slopen van het huidige mbo-gebouw.
 • De bouwkundige en constructieve werken voor de nieuwbouw.
 • De bouwkundige werken voor de renovatie, inclusief verbouw en lichte sloopwerkzaamheden.
 • De werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken, incl. liftinstallatie, voor de nieuwbouw.
 • De werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken voor de renovatie, inclusief aanpassingen.
 • De terreininrichting; nader te bepalen in overleg met het Clusius College.
 • De coördinatie over directieleveringen (nader te bepalen).
 • Alle overige werkzaamheden behorende bij stap 2

De opdrachtnemer participeert in een bouwteam, draagt bij aan de totstandkoming van het DO en is verantwoordelijk voor de gehele realisatie en het bedrijfsklaar opleveren van de nieuwbouw en de renovatie. De bouwteam vergaderingen vinden eens per twee weken plaats en worden voorgezeten door de projectmanager van BOAG BV (advies en management. De werkvergaderingen worden door de opdrachtnemer verzorgd.

BronL Tenderned 25 augustis 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203529

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *