Marktconsultatie drukwerk en postaal verwerken programmabladen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie drukwerk en postaal verwerken programmabladen

Foto: © Bindinc.

Bindinc. is een multimediale uitgeverij die onder meer wekelijks de programmabladen van AVROTROS en KRO-NCRV in opdracht van deze omroepen uitgeeft en maakt voor ruim 650.000 abonnees en losse kopers van de tv-gidsen: Avrobode, Televizier, KRO Magazine, Mikro Gids en NCRV Gids en tweewekelijks TVFilm.

Namens de omroepen KRO-NCRV, AVROTROS en BNNVARA is Bindinc. voornemens om partijen te contracteren voor het drukken, hechten, postaal verwerken en distributiekanaal gereedmaken van de programmabladen. Het leveren van papier is geen onderdeel van de genoemde dienstverlening. De traffic van de programmabladen is uitbesteed aan DPG Media (voorheen: Sanoma).

Bindinc. hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen raadplegen voordat een eventuele aanbesteding van start gaat. Ter voorbereiding op eventuele aanbesteding wordt daarom een schriftelijke en deels mondelinge, open marktconsultatie gehouden. In de
marktconsultatie wordt aan marktpartijen informatie gevraagd die kan helpen bij de uitwerking van de eventuele aanbesteding. De informatie en kennis die worden verzameld kunnen bijdragen aan een betere aanbesteding. De verkregen inzichten en informatie naar aanleiding van de marktconsultatie worden door Bindinc. gebruikt om mogelijk één of meerdere aanbesteding(en) uit te voeren gericht op het contracteren van de
best passende oplossing. Of en in welke mate dit mogelijk is, is onderdeel van deze marktconsultatie. Het is op dit moment dan ook nog onbekend of, hoe en hoeveel aanbestedingen uitgevoerd gaan worden.

De doelstelling van de marktconsultatie is toetsen:

  • of er voldoende interesse en capaciteit in de markt is voor de opdracht en wat de mate van gekwalificeerde opdrachtnemers/leveranciers in de markt is;
  • of de opdracht haalbaar is en de gestelde randvoorwaarden en eisen realistisch zijn;
  • of er functioneel of technisch gespecificeerd moet worden;
  • welke toekomstige ontwikkelingen, producten en partijen er in de markt zijn;
  • of er innovatieve oplossingen of alternatieve oplossingsrichtingen zijn voor de gevraagde dienstverlening;
  • wat de beste inkoopstrategie is om te volgen.

Communicatie verloopt via de berichtenmodule van TenderNed. U kunt eventuele (proces)vragen en/of opmerkingen over de marktconsultatie kenbaar maken in een vragenronde door Standaardformulier A  bij de MC documenten in te vullen en te versturen via de berichtenmodule in TenderNed, uiterlijk op 7 september 2020, 10 uur. Bindinc. sluit de vragenronde met het verzenden van een document met daarin de (geanonimiseerde) vragen van deelnemende partijen over de procedure en de antwoorden van Bindinc. Voor wat betreft de inhoudelijke vragen wordt marktpartijen gevraagd om in eerste instantie schriftelijk antwoord te geven op de vragen in dit document door het invullen van Standaardformulier B. Bindinc. verzoekt u de antwoorden op de vragen uiterlijk 22 september 2020, 10 uur in te dienen via de
berichtenmodule van TenderNed. Bindinc. houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties marktpartijen uit te nodigen
om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. Bindinc. zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een gesprek in Hilversum van ongeveer een uur plannen op 6 en 13 oktober 2020.

Afsluitend stelt Bindinc. een geanonimiseerd verslag op, waarin op hoofdlijnen de bevindingen van de marktconsultatie zijn samengevat. Dit verslag wordt aan alle deelnemende partijen beschikbaar gesteld en wordt als bijlage toegevoegd bij de aanbestedingsdocumenten ten tijde van de aanbesteding.

Bron: Tenderned 25 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203535

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *