RWS gunt baggeren Zandkreekgeul aan De Klerk Werkendam – Aanbestedingsnieuws

RWS gunt baggeren Zandkreekgeul aan De Klerk Werkendam

Bron afbeelding. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Rijkswaterstaat heeft het bedrijf De Klerk Werkendam de opdracht gegund om de vaargeul in de Zandkreek in Zeeland te baggeren en met een deel van het slib de slikken bij het Verdronken Land van Zuid-Beveland op te hogen. Toegang voor de scheepvaart en natuurherstel zijn gecombineerd in deze opdracht, die in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten tot stand is gekomen. De werkzaamheden worden in het najaar van 2021 uitgevoerd.

De vaargeul van de Zandkreek, tussen Noord- en Zuid-Beveland in Zeeland, is in de loop der jaren sterk verzand. Bij de uitgang van de Zandkreeksluis en bij de invaart van de Zandkreekgeul aan de zijde van de Oosterschelde waren op de bodem flinke drempels ontstaan. Daarom wordt de vaargeul gebaggerd. In 2019 is de eerste 3.000 m3 gebaggerd. Om ook op langere termijn te borgen dat schepen kunnen doorvaren, wordt in het najaar van 2021 nog eens 125.000 m3 gebaggerd. Daarmee is de vaargeul weer terug op de vereiste diepte. Zo’n 50.000 m3 van de in totaal 125.000 m3 te baggeren slib wordt ingezet om de slikken bij het Verdronken Land van Zuid-Beveland op te hogen. Dit doet Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten. Door de aanleg van de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk geworden, waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van slikken en platen. Dit wordt zandhonger genoemd. In eerdere projecten, zoals de suppletie Roggenplaat in 2019, leerden we steeds beter hoe we slim met sediment kunnen omgaan. Dat heeft er onder andere toe geleid dat we het baggerwerk in de Zandkreekgeul nu combineren met het ophogen van slikken bij het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Zo werken we circulair én aan broodnodig natuurherstel. Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat deze techniek toepast in de Oosterschelde.

Bron: Rijkswaterstaat 21 juni 2021 https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2021/06/rijkswaterstaat-gunt-baggeren-zandkreekgeul-en-suppletie-verdronken-land-van-zuid-beveland-aan-de-klerk-werkendam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *