Routevervoer Walcheren – Aanbestedingsnieuws

Routevervoer Walcheren

©ZaZ 2019

De gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, verder genoemd ‘de gemeenten’, hebben de intentie een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van routevervoer.  Het routevervoer omvat de volgende categorieën van vervoer:

  • Leerlingenvervoer;
  • Zwem- en gymvervoer;
  • Een deel van het vervoer op grond van de Jeugdwet (GVZ bepaalt op basis van efficiency de verdeling: onder deze overeenkomst of onder de lopende overeenkomst voor vraagafhankelijk Wmo-vervoer)

De primaire doelstelling van deze overeenkomst is het realiseren van betrouwbaar en kwalitatief goed routevervoer. beschikbaarheid van vervoer is van essentieel belang en klanten zijn structureel tevreden over de dienstverlening en het ingezette materieel in het routevervoer. Daarnaast beogen de gemeenten met dit contract duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren door onder meer het stellen van milieu-eisen aan voertuigen. De gemeenten hebben de regie van de uitvoering van het routevervoer opgedragen aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. (GVZ). De gemeenten zijn mede-aandeelhouder in de GVZ. De door de GVZ te voeren regie omvat:

  • De ritaanname;
  • Het verstrekken van informatie aan personen die van het routevervoer gebruik willen maken;
  • De GVZ stelt de routes vast. De vervoerder is verantwoordelijk voor de indeling van de chauffeurs;
  • Het behandelen en afhandelen van klachten;
  • Het verstrekken van de door de gemeenten gevraagde managementinformatie;
  • Het voeren van contractbeheer.

Onderwerp van deze opdracht is enkel de feitelijke uitvoering van het routevervoer: het ophalen van de te vervoeren personen en hen naar de plaats van hun bestemming brengen. Anders gezegd: het door een of meer vervoerbedrijven beschikbaar stellen van voertuigen met chauffeur om het routevervoer te verrichten. Op de uitvoering is de Wet Personenvervoer 2000 van toepassing inclusief aanvullende besluiten en de cao Taxivervoer.

De opdracht bestaat uit twee percelen. Hiervoor is gekozen om deze opdracht toegankelijker te maken voor het MKB. Daarnaast is een zelfde verdeling ook naar tevredenheid toegepast in de huidige (aflopende) overeenkomsten.
De percelen zijn als volgt samengesteld:

Perceel 1: Kleinschalig routevervoer
Routes waarbij regulier vervoer wordt ingezet (voertuigen voor maximaal 9 personen inclusief chauffeur: taxi-/personenauto, taxibus of rolstoelbus

Perceel 2: Grootschalig routevervoer
Routes waarbij grootschalig vervoer wordt ingezet (voertuigen vanaf 10 personen inclusief chauffeur: 19-persoons bus, touringcar met plaats voor minimaal 40 en minimaal 50 passagiers, dubbeldeksbus met plaats voor minimaal 75 passagiers.

Het staat inschrijver vrij om op één of beide percelen in te schrijven. Eventuele toekomstige aanpassingen in wet- en regelgeving en eventuele toekomstige wijzigingen in het gemeentelijk beleid kunnen van invloed zijn op de omvang van het
routevervoer. De gemeenten zetten momenteel vol in op het beheersbaar houden van de kosten in het sociaal domein door uitvoering van verschillende actieprogramma’s. Eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien kunnen ertoe leiden dat de GVZ minder uren voertuigen met chauffeur reserveert of bestelt. In dergelijke situaties voeren de gemeenten eerst overleg met het vervoerbedrijf, waarbij de gemeenten wanneer noodzakelijk een overgangstermijn in acht zullen nemen. Het vervoerbedrijf dient hieraan medewerking te verlenen.

De overeenkomst vangt voor beide percelen aan op 1 augustus 2021 en eindigt op 31 juli 2023. Opdrachtgevers zijn bevoegd de overeenkomst te verlengen te verlengen voor twee periodes van één jaar. Met deze looptijd sluiten de gemeenten aan op de looptijd van de huidige overeenkomst voor individueel Wmo-vervoer. Hierdoor beperken de gemeenten zich niet om in de toekomst vervoersopdrachten gecombineerd in te kopen. Gunning geschiedt op basis van op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) waarbij de methode Laagste Prijs wordt toegepast. Deze methode is gekozen omdat de voorwaarden voor uitvoering van de opdracht in detail zijn vastgelegd. Dit mede doordat de aansturing en het contractbeheer is ondergebracht bij de GVZ. Daarnaast biedt de vastgestelde looptijd maar zeer beperkt mogelijkheden voor
inschrijvers om zich te onderscheiden.

Gunning geschiedt op basis van op basis van het gunningscriterium Economisch Meest
Voordelige Inschrijving (EMVI) waarbij de methode Laagste Prijs wordt toegepast.
Deze methode is gekozen omdat de voorwaarden voor uitvoering van de opdracht in detail zijn
vastgelegd. Dit mede doordat de aansturing en het contractbeheer is ondergebracht bij de
GVZ. Daarnaast biedt de vastgestelde looptijd maar zeer beperkt mogelijkheden voor
inschrijvers om zich te onderscheiden.

Bron: Tenderned 20 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217411

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *