Gelderland laat haltetaxi RRReis kleine kernen verbinden – Aanbestedingsnieuws

Gelderland laat haltetaxi RRReis kleine kernen verbinden

Per 1 januari 2022 moet haltetaxiRRReis gaan rijden. HaltetaxiRRReis is een Gelders deeltaxisysteem, bedoeld om de bereikbaarheid te vergroten. Met name in kleinere woonkernen, dun bevolkte gebieden en wijken waar een reguliere bus niet meer rendabel is. De haltetaxi vervoert mensen vanaf een halte naar een busstation of treinstation binnen een straal van 15 km op basis van een OV toets. De reis kan ook van halte naar halte zijn indien er geen OV alternatief is. Vanaf het bus-of treinstation kan dan de reis worden vervolgd. HaltetaxiRRReis is de verbeterde versie en opvolger van het huidige OV-vangnet dat nu nog door de gemeenten wordt uitgevoerd in combinatie met het doelgroepenvervoer (vervoer van mensen met een WMO-indicatie en leerlingenvervoer).

De nota van uitgangspunten is nu klaar.en wordt ter informatie aan Provinciale Staten aangeboden. In deze nota worden net zoals bij de aanbesteding van regulier openbaar vervoer richtlijnen opgenomen over aanrijdtijden, omrijdtijden en allerlei kwaliteitseisen. De nota van uitgangspunten wordt vertaald naar een programma van eisen dat de basis is voor de aanbesteding. Vervolgens vindt de aanbesteding en de gunning plaats. De uitvoering wordt gedaan onder het merk RRReis. Het merk waaronder de drie provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel het openbaar vervoer verzorgen.

Jan van der Meer, Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Gelderland:

De bereikbaarheid van woonkernen en wijken wordt hierdoor echt verbeterd. Iedere Gelderlander of bezoeker kan met de haltetaxi reizen. Ook mensen die in een rolstoel zitten en met het openbaar vervoer kunnen reizen. Het is een flexibel systeem. Als het nodig is kunnen we haltes toevoegen. Bijvoorbeeld naar een zorginstelling, P+R of een bedrijventerrein als blijkt dat dat nodig is.”

Ook belangrijke knooppunten buiten de provinciegrenzen zijn bereikbaar. Zoals station Zwolle, Deventer, Mook-Molenhoek, ’s-Hertogenbosch, Gorinchem, Rhenen, Veenendaal en Goor.

HaltetaxiRRReis moet vooraf gereserveerd worden. Een rit aanvragen kan via de reisplanner van RRReis en de RRReis-app, of telefonisch. De reis wordt gemaakt met een duurzaam elektrisch aangedreven voertuig. Over het algemeen zijn dit personenauto’s. Het kan zijn dat de haltetaxi gedeeld moet worden met een medepassagier.

Bron: Gelderland, 20 januari 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *