Rotterdam zoekt cocreatie partners in pro forma quasi tender – Aanbestedingsnieuws

Rotterdam zoekt cocreatie partners in pro forma quasi tender

©Rotterdam 2020

Op de Sportcampus in Rotterdam Zuid verrijst binnen enkele jaren een parkachtige woonwijk met ruim 800 woningen, twee middelbare scholen met een sporthal, een verzamelplek voor deelvervoer en andere voorzieningen. Voor de ontwikkeling van de eerste 500 woningen en voorzieningen zoekt de gemeente een creatieve partner die in de ontwerpfase al betrokken wordt. Dat bericht de gemeente Rotterdam in een 11 februari verschenen persbericht. De opdracht blijkt te staan op Negometrix.

De Sportcampus komt op de plek van het voormalig trainingscomplex Varkenoord van sportclub Feyenoord en is onderdeel van Stadionpark, de grootste gebiedsontwikkeling van Rotterdam. Via kennelijk een verhuurder, vond Aanbestedingsnieuws terug dat er bij het ontwerp inderdaad aan de horizon een soort te moderne badkuip gloort.

(Red AN: vooral dat laatste deed ons denken, Sportcampus … … … gaat het hier niet gewoon om het Tweede Kuip Project  formerly known as Feyenoord City??) De partners mogen al vooraf mee denken. Vooraf aan de democratische besluitvorming?

De gemeente is deze week via een aanbesteding gestart met het zoeken naar een partner om het gebied vanaf de tekentafel samen te ontwikkelen. “We vragen deze partner vanaf het begin mee te denken hoe we de Sportcampus gaan ontwikkelen. En dat is nieuw! Het ontwerp én de realisatie doen we in co-creatie. Dat is anders dan bij een reguliere uitvraag waar we aan ontwikkelaars vragen om een plan of ontwerp te realiseren”, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). Deze samenwerkingsvorm is innovatief en verhoogt de succesfactor en haalbaarheid van de gehele ontwikkeling en versnelt het ontwikkelproces.  Bij de selectie wordt gekeken naar competenties, ervaringen, kwaliteiten en een visie op de opgave in plaats van op gedetailleerde ontwerpen.

“In de nieuwe woonwijk op de Sportcampus gaan wonen, werken, educatie, sport en recreatie straks hand in hand. Daardoor ontstaat een aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied dat een enorme impuls geeft aan de direct omliggende wijken, Rotterdam-Zuid én de rest van de stad. Er komen verschillende woningtypes in verschillende prijsklassen. Woningen voor onze leraren, politieagenten en verpleegkundigen, maar ook voor gezinnen”, zegt wethouder Kurvers. De Sportcampus wordt een wijk die doorstroom van bewoners uit omliggende wijken bevordert. De sociale woningen zijn bedoeld voor senioren die toe zijn aan een gelijkvloerse woning, voor starters op de woningmarkt en voor herhuisvesting bij herstructurering. De woningen in het middensegment bieden ruimte voor sociale stijgers die in hun eigen wijk willen blijven wonen.

Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven tot 21 maart 2022. De gemeente neemt na de zomer van 2022 een besluit. Met de bouw van de eerste 85 woningen in het middensegment verwacht de gemeente te starten in 2023.

De ontwikkeling van het Onderwijs- en Sportcluster met twee nieuwe middelbare scholen is al gestart.  Eind mei 2021 is een ontwerpteam geselecteerd, die is gestart met het bouwrijp maken van de locatie. De opening staat op de planning voor januari 2025.

Meer informatie over de ontwikkelingen van Stadionpark of meer weten over de tender: www.stadionpark-rotterdam.nl of TenderNed: www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251815/details

Bron: Persbericht Rotterdam, 11 februari 2022

NDR:

De redactie van Aanbestedingsnieuws keek nog even verder naar de Tender op Negometrix. Onder meer zeer opvallend is de juridische stelling van de gemeente Rotterdam:
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=194554&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False

 

Disclaimer: geen aanbestedingsprocedure
Hoewel in het onderhavige geval geen sprake is van een aanbestedingsplichtige overheidsopgave, worden wel de aanbestedingsbeginselen van gelijke behandeling, transparantie, en proportionaliteit in acht genomen, een en ander conform het bepaalde in de artikelen 1.12, 1.13 (afdeling 1.2.3) van de Aanbestedingswet 2012. Artikel 2.57 van de Aanbestedingswet is van toepassing. Voor het overige is de Aanbestedingswet 2012 niet op deze marktselectieprocedure van toepassing tenzij expliciet hiernaar wordt verwezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *