RIVM: 53% circulaire aanbestedingen positief effect grondstofverbruik – Aanbestedingsnieuws

RIVM: 53% circulaire aanbestedingen positief effect grondstofverbruik

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft onderzocht wat het effect van circulair inkopen door de overheid is op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en grondstoffengebruik. Hieruit bleek dat 53% van de circulaire aanbestedingen, zoals aanbestedingen met eisen voor een langere levensduur of eisen voor de hoeveelheid gerecycled materiaal, een positief effect heeft. Hierdoor worden minder grondstoffen gebruikt. Dit zorgt bijvoorbeeld voor minder uitstoot van broeikasgassen. Hoeveel dit precies is, verschilt per productgroep.

Ook laat het onderzoek zien wat de mogelijke milieuwinst van circulair inkopen is. Een voorbeeld: als de hele overheid 10% van haar meubilair “refurbished ” (Red. AN Woordkeus RIVM) in plaats van nieuw koopt, wordt er naar schatting per jaar 1.900 ton minder broeikasgassen uitgestoten. Volgens de RIVM kan het ook nog beter:

Het verzilveren van deze potentiële milieuwinst blijkt vaak uitdagend. Circulair inkopen kan meer milieuwinst opleveren dan nu in de praktijk wordt gerealiseerd. Levensduurverlenging van een product, zoals een bureaustoel hergebruiken, vraagt bijvoorbeeld meer dan alleen een eis aan het product. Het vraagt ook borging in de bedrijfscultuur, zodat de levensduurverlenging ook in de praktijk wordt gerealiseerd.

 

De RIVM hield dit onderzoek naar de Circulaire Economie niet alleen, het is onderdeel van hezelfde onderzoek als dat van de PBL waarover we eerder berichtten. Het onderzoek is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek ), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB Centraal Planbureau ), het RIVM, RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .nl, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht (UU Universiteit Utrecht ) onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Planbureau voor de Leefomgeving ).

Wij snappen ook niet waarom het RIVM dit toevoegde als illustratiemateriaal, Red AN.  ©RIVM 2021

Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid. Meer informatie over het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie is te vinden op https://www.pbl.nl/monitoring-circulaire-economie. De rapportages en achtergronddocumenten zijn te vinden via www.rivm.nl/mvi.

Bron: RIVM 21 januari 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *