ECOpark Gouda – Aanbestedingsnieuws

ECOpark Gouda

Impressie: © Gemeente Gouda

Gouda krijgt een nieuw afvalbrengstation, Ecopark Gouda op de plaats van de oude inzamelingsplek aan de Goudkade. Het park rijgt een grotere capaciteit en doordat men met de auto een terras oprijdt zal tillen van het eigen afval niet meer nodig zijn. Daarnaast komt bij de ingang een zg. innamepunt voor de kringloop, zodat herbruikbare spullen niet verloren gaan.

De aan te besteden Opdracht ‘Ecopark Gouda’ bestaat in hoofdlijnen uit:

  • • het bouwrijp maken van het perceel;
  • • het realiseren van nieuwe riolering;
  • • het realiseren van een vloeistofdichte verharding;
  • • het realiseren van een stalen bordes en de bouwkundige bekleding van het bordes;
  • • het realiseren van grond kerende constructies.

Het uit te voeren werk is gelegen bij het afvalbrengstation Gouda in de wijk Korte Akkeren in de gemeente Gouda. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
b. Het inrichten van het werkterrein;
c. Het uitvoeren van puin- en grondwerkzaamheden;
d Het aanbrengen van mantelbuizen;
e. Het aanbrengen van riolering;
f. Het aanbrengen van inspectieputten;
g. Het aanbrengen van straat- en trottoirkolken;
h. Het aanbrengen van kabels & leidingen incl. voorzieningen;
i. Het aanbrengen van kantopsluitingen;
j. Het aanbrengen van elementenverhardingen;
k. Het aanbrengen van gesloten verhardingen;
l. Het aanbrengen van vloeistofdichte betonvloeren (in het werk te storten);
m. Het aanbrengen van prefab betonnen molgoten;
n. Het aanbrengen van verlichting;
o. Het aanbrengen van terreinafscheidingen;
p. Het aanbrengen van wegmarkeringen;
q. Het aanbrengen van staalconstructies;
r. Het aanbrengen van groen.

Het werk moet worden opgeleverd op uiterlijk vrijdag 31 december 2021. De onderhoudstermijn bedraagt zes maanden. 

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Zien we niet vaak bij dit soort projecten, maar daar in de binnenstad van Gouda betaald parkeren geldt dat werknemers van de aannemer die hier hun auto willen parkeren hiervoor een uur- of dagkaart dienen te kopen bij de parkeerautomaat. Voor het gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte anders dan als werkterrein is de aannemer precario verschuldigd zoals bedoeld in lid 3c uit § 6 van de UAV 2012. Het gaat hierbij om het gebruik van de openbare ruimte als plaats voor keten, opslag en als opstelruimte voor vast en rollend materieel. Conform lid 2 uit § 15 van de UAV 2012 wijst de directie deze ruimte, na overleg met de aannemer, aan. In afwijking van lid 1 uit § 15 van de UAV 2012 wordt deze ruimte echter niet beschouwd als werkterrein waarover de aannemer de kosteloze beschikking heeft. De tarieven waarmee de aannemer rekening moet houden bij zijn inschrijving zijn vermeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende Verordening precariobelasting van de gemeente Gouda.

Ook de inwoners komen er niet zonder kleerscheuren af. De kosten voor de aanleg van het nieuwe Ecopark zien Gouwenaars terug in de afvalstoffenheffing. Die gaat de eerste vijf jaar met 5,65 euro per jaar omhoog, daarna met 4,20 euro.

Bron: Tenderned 22 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217625

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *