Rioolvervanging Vruchtenbuurt Zuid Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Rioolvervanging Vruchtenbuurt Zuid Den Haag

Foto: pixabay.com

Dienst Stadsbeheer, afdeling Stedelijke Beheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel. Jaarlijks wordt er ca. 15 tot 20 km riolering vervangen. Deze aanbesteding heeft betrekking op project de Vruchtenbuurt Zuid in het stadsdeel Loosduinen. Het bestaande riool wordt volgens de traditionele wijze vervangen of gerenoveerd. De omvang van
het te vervangen riool is ca circa 2400m. De civieltechnische handelingen die nodig zijn, vallen binnen de scope van de aanbesteding en bestaan in hoofdzaak uit:
– Opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;
– Opbreken en aanbrengen van funderingslagen;
– Opbreken en aanbrengen van kantopsluitingen;
– Opbreken en aanbrengen van riolering;
– Verwijderen en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen;
– Verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair;
– Aanbrengen van groenvoorzieningen;
– Toepassen van verkeersmaatregelen;
– Diverse grondwerkzaamheden.

De Opdracht wordt aanbesteed volgens de Nationale niet-openbare Aanbestedingsprocedure. De Aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden
uitgenodigd voor fase 2.

Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter invulling en bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt in de 2e fase gehanteerd: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 1 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277861

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *