Heraanbesteding E&W en zwembadinstallaties zwembad De Slag Zaanstad – Aanbestedingsnieuws

Heraanbesteding E&W en zwembadinstallaties zwembad De Slag Zaanstad

Foto: Pixabay.com

De aanbestedende dienst is de aanbesteding op 21 december 2021 gestart en heeft de procedure toen gepauzeerd omdat er op dat moment nog geen aannemer kon worden gecontracteerd voor de bouw van het nieuwe zwembad. De eisen en wensen voor de gunningsfase van de aanbesteding konden daardoor nog niet definitief worden geformuleerd. Helaas is de publicatie op Tenderned met ref TN341593 verlopen en kan technisch niet meer gebruikt worden voor de voortzetting van de procedure. De aanbestedende dienst heeft daarom deze voortzetting van de procedure opnieuw moet publiceren met TN381985 en refereert aan TN341593.

Dit werk betreft de gebouw gebonden elektrotechnische installaties, bestaande uit:
– centrale elektrotechnische voorzieningen
– noodstroomvoorzieningen
– krachtstroominstallatie
– verlichtingsinstallatie
– elektrotechnische voorzieningen
– data-installatie
– audiosysteem
– oproepsysteem
– meld-/detectiesysteem
– observatiesysteem
– transportinstallatie(s)
En dit werk betreft gebouw gebonden werktuigbouwkundige installaties, bestaande uit:
– hemelwaterafvoersystemen
– binnenrioleringsinstallatie
– koud- en warmtapwaterinstallaties
– sanitair
– brandbestrijdingsinstallatie
– verwarmingsinstallaties
– ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie
– koelinstallatie
– regeltechnische installatie
– gebouwbeheersysteem

Het uit te voeren werk is gelegen op Sportpark Hoornseveld in Zaandam, gemeente Zaanstad. De opdracht is twee percelen verdeeld.

  • Perceel 1 E+W Installaties
  • Perceel 2 zwembadinstallaties.

Deze twee percelen worden tegelijk in deze aanbesteding gebracht omdat de relatie met elkaar heel groot is. Alle werkzaamheden hoeven niet door één aannemer te worden uitgevoerd. Als u zich al in de eerdere selectiefase voor perceel
2 heeft opgegeven, dan vragen wij u vriendelijk de stukken nogmaals in te zenden.
De plafond bedragen voor de percelen zijn E+W €3.200.000,- excl. BTW en zwembad installatie is €811.300,- excl. BTW.

De opdracht wordt aangegaan voor de duur van het werk inclusief onderhoudsperiode. De gedetailleerde tijdsplanning zal volgen uit de bouwplanning van de bouwkundig aannemer. Voor deze aanbesteding dient u rekening te houden met de start van de bouwwerkzaamheden in september 2023 met een doorlooptijd van circa 20 maanden. Let op dit is de algemene
bouwplanning.

Voor deze aanbesteding is gekozen voor een nationaal niet-openbare procedure die uit twee fasen bestaat: de selectiefase en de offertefase. In de selectiefase worden aan de hand van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen (voor zover van toepassing) en selectiecriteria gegadigden geselecteerd die offerte uit mogen brengen in de offertefase. De definitieve opdrachtformulering, het Programma van Eisen en uitgebreide informatie over de opdracht wordt toegestuurd aan de gegadigden die worden uitgenodigd om offerte uit te brengen. De gemeente Zaanstad is voornemens om minimaal vijf gegadigden uit te nodigen die offerte mogen uitbrengen. In de offertefase wordt de inhoudelijke inschrijving aan de hand van gunningcriteria beoordeeld om te komen tot de winnende inschrijving. Opdrachtverlening heeft pas plaatsgevonden na ondertekening van de definitieve overeenkomst; het toezenden van de opdrachtbrief.

Bron: Tenderned dinsdag 1 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277838

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *