Rioolvervanging Ruichrocklaan Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Rioolvervanging Ruichrocklaan Den Haag

Ruychrocklaan Den Haag. Foto: Google Streetview

Dienst Stadsbeheer, afdeling Stedelijke Beheer in Den Haag is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van
het rioolstelsel. Jaarlijks wordt er ca. 15 tot 20 km riolering vervangen. Deze niet-openbare aanbesteding heeft betrekking op project de Ruychrocklaan, van Ouwenlaan, van Mojalenlaan, Neyelantstraat en de Cees Laseurlaan in de wijk Benoordenhout. Het bestaande riool wordt volgens de traditionele wijze vervangen of gerenoveerd. De omvang van het te vervangen riool
is ca circa 1000m. De civieltechnische handelingen die nodig zijn, vallen binnen de scope van de aanbesteding en bestaan in hoofdzaak uit:
– Opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;
– Opbreken en aanbrengen van funderingslagen;
– Opbreken en aanbrengen van kantopsluitingen;
– Opbreken en aanbrengen van riolering;
– Verwijderen en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen;
– Verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair;
– Aanbrengen van groenvoorzieningen;
– Toepassen van verkeersmaatregelen;
– Diverse grondwerkzaamheden.

De niet-openbare procedure bestaat uit twee fases, de selectiefase en de gunningsfase. In deselectiefase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor de gunningsfase.
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘Gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter invulling en bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt in de 2e fase gehanteerd: de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor het onderdeel “kwaliteit” dient een plan van aanpak opgesteld te worden met als belangrijkste item de duurzaamheid (DuboTool). 

Bron: Tenderned dinsdag 22 naart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256674

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *