Herinrichting Indische Buurt fase 2 Zwijndrecht – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Indische Buurt fase 2 Zwijndrecht

Impressie: © Gemeente Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Woonkracht10 (‘WK10’) hebben in 2019 de samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling Stationskwartier Zwijndrecht getekend. Hierin hebben de gemeente en WK10 afgesproken zich in te spannen
om een hoogwaardig stedelijk gebied te creëren in het Stationskwartier. De Indische Buurt maakt onderdeel uit van het Stationskwartier. Met de eerste fase van de herontwikkeling van de Indische Buurt zijn 22 sociale huurwoningen van WK10 gesloopt en 29 sociale huurwoningen teruggebouwd met een conceptueel bouwconcept. Met de tweede fase van de herontwikkeling van de Indische Buurt geven de Gemeente en WK10 verder invulling aan de gesloten samenwerkingsovereenkomst.

De aanbestedingsprocedure kent twee opdrachtgevers:
De gemeente, tevens de aanbestedende dienst, is opdrachtgever voor de infrastructuur en openbare ruimte. Daarnaast is zij publiekrechtelijk regisseur en integrale kwaliteitsbewaker en verkoopt zij privaatrechtelijk grond ten behoeve van commerciële woningbouw.
WK10 is opdrachtgever voor de sociale woningbouw en de vrije sector huurwoningen voor eigen portefeuille.

De herontwikkeling van de Indische Buurt bestaat uit twee fases. Gedurende de eerste fase van de herontwikkeling zijn 22 sociale huurwoningen van WK10 gesloopt, waarvoor 29 sociale huurwoningen zijn teruggebouwd. WK10 heeft gekozen voor de realisatie van conceptuele woningen en is tevreden met het resultaat. De tweede fase behelst het overige gedeelte van de Indische Buurt. Het plangebied heeft een oppervlakte van 50.616 vierkante meter en bestaat momenteel uit 64 sociale huurwoningen, voormalige basisschool, infrastructuur en (open) groene ruimtes. De woningen zijn één à twee lagen met kap. Tevens zijn in het projectgebied verschillende leidingen aanwezig. De Indische Buurt is een ‘standaard’ Zwijndrechtse buurt. De woningen van WK10 in de buurt zijn verouderd en toe aan vernieuwing. De wijk ligt net ten zuiden van de A16, dicht bij het centrum van Zwijndrecht. Kenmerkend zijn de lange straten met lage en brede woningen. De voormalige basisschool Dolfijn staat leeg en is ook onderdeel van de herontwikkeling. Het is wenselijk om hier niet alleen woningen toe te voegen, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving aan te passen. Met de komst van de Multifunctionele Accommodatie (MFA Hart van Meerdervoort) is al een goede impuls gegeven aan de wijk. De Gemeente en WK10 willen de Indische Buurt transformeren naar een nieuwe gemengde woonwijk met een combinatie van sociale huur en vrijesectorwoningen, waaronder eengezinswoningen en woningen in een betaalbare categorie. Het beeld van lange straten met monotone bebouwing zien zij graag vervangen door een meer parkachtige structuur met compacte bouwblokken in het groen. De ambitie is om het groen meer de woonwijk in te trekken en de hoeveelheid verharding af te laten nemen. Het groen wordt benut voor speelvoorzieningen en klimaat
adaptieve maatregelen. De wijk krijgt een nieuwe bebouwingstype met woningen direct aan het groen. Parkeren is gebundeld in koffers aan bijvoorbeeld de doorgaande straten. De grondgebonden woningen krijgen geen voortuin maar krijgen een gezamenlijke (semi-openbare) groenstrook. De architectuur van de woningen sluit aan op de architectuur van het achterliggende gebied in een moderne vertaling. 

De opdracht waar deze aanbestedingsprocedure betrekking op heeft, betreft de herontwikkeling van de Indische Buurt tweede fase. Het concrete programma betreft het volgende:
20 eengezinswoningen sociaal betaalbaar, 442 – 633 euro per maand;
20 eengezinswoningen sociaal betaalbaar midden, max 678 euro per maand;
20 eengezinswoningen sociaal duur, max 752 euro per maand;
27 meergezinswoningen sociaal, max 633 euro per maand;
13 eengezinswoningen vrije sector huur, 850-950 euro per maand;
Zelf te bepalen aantal vrijesectorwoningen in het middeldure en dure segment, passend binnen het bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte. De opdrachtgevers zoeken een marktpartij of combinatie, die bovenstaand programma kan ontwerpen en realiseren, rekening houdend met de aandachtspunten en de gunningscriteria. Aangezien het programma niet vaststaat zal de inschrijver zelf in moeten schatten met welk programma zij de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Indische Buurt kunnen vergroten.

Aanbesteder volgt een nationale aanbestedingsprocedure in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog voor de Indische Buurt tweede fase. Het doel van deze aanbestedingsprocedure is om een marktpartij te vinden, die Indische Buurt tweede fase koopt ten behoeve van de ontwikkeling van vrije sector woningbouw, in opdracht van gemeente het openbaar gebied ontwerpt, realiseert en oplevert en in opdracht van Woonkracht10 vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen ontwerpt, realiseert en oplevert. Het gebruik van een conceptuele en/of seriematige bouwmethode voor de realisatie van (sociale) woningbouw is onderdeel van de opgave.  De vorm concurrentiegerichte dialoog is een aanbestedingsprocedure waarbij alle gegadigden een aanmelding mogen indienen, maar alleen de door de aanbestedende dienst geselecteerde gegadigden mogen deelnemen aan de dialoogfase. Na de dialoogfase mogen de geselecteerde gegadigden inschrijven. De procedure is omschreven in artikel 2.28 en 2.29 Aanbestedingswet 2012 en in hoofdstuk 4 ARW 2016

Bron: Tenderned dinsdag 22 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256747

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *