Rioolvervanging “Oostbroek West” Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Rioolvervanging “Oostbroek West” Den Haag

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Fase 1: Het schoolplein aan de Nijkerklaan. Foto: Google Streetview

De dienst Stadsbeheer, afdeling Stedelijk Beheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel. Jaarlijks wordt er in Den Haag ca. 15 tot 20 km riolering vervangen.
Deze aanbesteding  heeft betrekking op project Oostbroek fase 2 (West) in het stadsdeel Escamp. Het bestaande riool wordt volgens de traditionele wijze vervangen of gerenoveerd.

De lengte van het te vervangen riool is ca circa 2600m. De civieltechnische handelingen die nodig zijn, vallen binnen de scope van de aanbesteding en bestaan in hoofdzaak uit:
– Opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;
– Opbreken en aanbrengen van funderingslagen;
– Opbreken en aanbrengen van kantopsluitingen;
– Opbreken en aanbrengen van riolering;
– Verwijderen en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen;
– Verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair;
– Aanbrengen van groenvoorzieningen;
– Toepassen van verkeersmaatregelen;
– Diverse grondwerkzaamheden.

De werkzaamheden zijn te onderscheiden in 3 fases:
• Fase 1: Riool onder schoolplein Nijkerklaan ca. 250m
• Fase 2: Gebied rond Voorthuizenstraat ca. 1250m
• Fase 3: Gebied met invloed Warmtelinq ca. 1000m

NDR: Aanbestedingsnieuws mist hier nog ca. 100m van de eerder genoemde ca. 2600m. 

Fase 1 dient uitgevoerd te worden in de zomervakantie 2023 van de school, Fase 2 kan daarna worden uitgevoerd. Fase 3 kan pas worden uitgevoerd na gereedkomen werkzaamheden Warmtelinq (2e /3e kwartaal 2024). Inschrijver dient er rekening mee te houden dat tussen fase 2 en fase 3, een periode van ca 3 tot 4, maanden niet gewerkt kan worden.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure. De aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden
uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

Bron: Tenderned dinsdag 17 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285767

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *