Marktverkenning IT Service Management en Enterprise Service Management systeem- SVB – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning IT Service Management en Enterprise Service Management systeem- SVB

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)heeft het voornemen om in 2023 een aanbesteding uit te schrijven voor de verwerving van een nieuw IT Service Management- en Enterprise Service Management systeem (ITSM & ESM). Het projectteam van de SVB is inmiddels gestart met het inventariseren van de huidige systemen en processen en het vastleggen van de noodzakelijke en gewenste functionaliteiten.

Om de verwerving succesvol uit te voeren zijn kennis en ervaring van marktpartijen van belang voor de SVB. De SVB streeft naar het moderniseren en optimaliseren van haar IT-, HR- en facilitaire processen, waarbij interne diensten op een uniforme wijze voor haar gebruikers zijn af te nemen. Door middel van deze marktverkenning wil de SVB zich laten informeren over beschikbare ITSM & ESM oplossingen met functionaliteiten voor IT, HR en Facilities. Hierbij gaat de aandacht vooral naar de volgende aspecten:
1. De verschillende ITSM & ESM systemen die door de marktpartijen worden aangeboden;
2. De ondersteuning die marktpartijen kunnen leveren bij implementatie en exploitatie;
3. De meest voorkomende knelpunten bij verwerving, implementatie en exploitatie.

Door middel van deze marktverkenning wil de SVB zich oriënteren op de mogelijkheden die er bestaan voor het in gebruik nemen van een nieuw ITSM & ESM systeem. Ook laat ze zich graag informeren en adviseren over eisen en wensen die volgens leveranciers van belang zijn voor een succesvolle verwerving en implementatie. De SVB is bovendien geïnteresseerd in wat SVB van de markt kan leren ten aanzien van de aspecten kwaliteit, schaalbaarheid, flexibiliteit, TCO, implementatie, nodige organisatieverandering als gevolg van ontwikkelingen en best practices in de markt.
Uw response op deze marktverkenning zal worden gebruikt om de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten te verbeteren en een succesvolle verwerving en implementatie te waarborgen.

Het is mogelijk voor deelnemers aan deze marktverkenning om aanvullende vragen stellen over de huidige situatie en de exacte behoefte van de SVB. Deze vragen kun u door middel van de berichtenbox in Tenderned stellen aan de betrokken inkoopadviseur. De antwoorden van de SVB zullen in geanonimiseerde vorm aan alle deelnemers van deze marktverkenning worden verstuurd. U wordt vervolgens vriendelijk verzocht om de in de consultatiedocumenten opgenomen vragen in korte maar heldere bewoordingen te beantwoorden op ongeveer 7x A4 pagina’s, en deze dan te uploaden naar de berichtenbox van
Tenderned.
Mogelijk zal de SVB naderhand een aantal deelnemers separaat uitnodigen voor een mondelinge toelichting en een eventuele demonstratie van de door u aangeboden oplossing. Hiervoor zal een MS-Teams meeting worden georganiseerd, en deze zal met uw toestemming ook worden opgenomen. Uiteraard gaat de SVB vertrouwelijk om met alle ontvangen informatie.

Bron: Tenderned dinsdag 17 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285795

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *