Nieuwbouw IKC Droomhof Eygelshoven – MOVARE – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC Droomhof Eygelshoven – MOVARE

Impressie: © Stg. Movare

Het werk in deze aanbesteding betreft de sloop van een bestaand schoolgebouw en een nieuwbouw van een integraal
kindcentrum inclusief aanleg terrein voor de onderwijsstichting MOVARE. Het bestaande schoolgebouw is gelegen aan de Anselderlaan 10, Eygelshoven. De omvang van de sloop is ca. 2.180 m2 en de 2-laagse nieuwbouw is ca. 2.430 m2 bvo.
De Onderwijsstichting MOVARE streeft ernaar de uitvoering van het project in juni 2023 te starten. De projectorganisatie is traditioneel, dat wil zeggen dat met een ontwerpteam een programma van eisen is uitgewerkt tot een eenduidig bestek dat vervolgens in drie percelen, bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch zal worden aanbesteed.

Deze procedure betreft een nationale niet-openbare procedure. Deze procedure verloopt in twee fasen; de selectie- en gunningsfase. De selectie- en gunningsfase wordt gesplitst in de navolgende drie percelen:
Perceel 1 Bouwkundige werkzaamheden.
Perceel 2 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden.
Perceel 3 Elektrotechnische installatiewerkzaamheden.
Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. Gegadigden mogen zich slechts eenmaal (per perceel) aanmelden, hetzij zelfstandig, hetzij in combinatie.

In de gunningsfase is er de mogelijkheid tot bezichtiging van het bestaande pand op 10 maart 2023 12.00. Gunning zal plaatsvinden op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. De geselecteerden zullen naast de prijsaanbieding ook een Plan van Aanpak moeten indienen die in de eindscore wordt meegewogen. Meer informatie over deze procedure volgt later in de gunningsleidraad.

Bron: Tenderned maandag 16 januari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285603

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *