Nieuwbouw 2laags parkeerdek Papendrecht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw 2laags parkeerdek Papendrecht

Papendrecht heeft een opdracht geplaatst voor het bouwen van een parkeerdek. De te vergeven opdracht betreft het bouwen van een 2-laags parkeerdek achter het hoofdkantoor van GKN-Fokker. Door verplaatsing van Fokker Wiring en Fokker Landing Gear naar de locatie in Papendrecht is er een parkeerprobleem en het uitganspunt is om dit op te lossen door de bouw van een parkeerdek in 2 lagen op het bestaande parkeerterrein achter het hoofdkantoor.

©Papendrecht 2024

Elke parkeerlaag moet, blijkens de tekeningen gepubliceerd bij de aanbesteding, ruimte bieden aan 80 parkeerplaatsen.

Kantoor Industrieweg CV is eigenaar van het kantoorpand aan de Anthony Fokkerweg 9 in Papendrecht. Het kantoorpand wordt verhuurd aan GKN-Fokker. GKN-Fokker en de gemeente Papendrecht is ieder voor de helft aandeelhouder van Kantoor Industrieweg CV. Door verplaatsing van Fokker Wiring en Fokker Landing Gear naar de locatie in Papendrecht is er een parkeerprobleem en is de gedachte om dit op te lossen door de bouw van een parkeerdek in 2 lagen op het bestaande parkeerterrein achter het hoofdkantoor. Het maaiveld met het huidige parkeerterrein ligt op ca. 3.5 meter beneden de Anthony Fokkerweg en het 1e parkeerdek zal dus ongeveer op straatniveau komen te liggen. De verbinding van de Anthony Fokkerweg naar het 1e parkeerdek middels een verbindingsbrug.

 

Specificaties
• Het parkeerdek dient een capaciteit te hebben van minimaal 160 parkeerplaatsen
• Het bestaande parkeerterrein zal heringedeeld moeten worden met uiteindelijk ook ca. 80
parkeerplaatsen
• In het betreffende terrein lig een WKO-installatie waar niet in de onmiddellijke nabijheid geheid
kan worden
• Overige uitgangspunten:
o Uitgangspunt is een basis garage, zonder invulling van de gevels
o Footprint 48.000 x 40.000
o De parkeerplaatsen 2,5 x 5,0m (LxB) met een minimale breedte van 2,4m bij 900
parkeren
o De hellingbanen bij voorkeur 10% maar max 12%
o Bewegwijzering aanbrengen voor zowel auto’s als voetgangers
o Open parkeergarage met natuurlijke ventilatie
o 2 trappenhuizen open uitgevoerd zonder dak
o Constructie in staal met vloeren in TT-liggers
o Betonfundering op heipalen (trillingvrij)
o Verbindingsbruggen met rijbaan, met voorzieningen in het talud.
o De hellingbanen voorzien van verwarming
o Fundering op palen van 15 meter
o Led verlichting min 100 lux en noodverlichting volgens regelgeving
o Hemelwater afvoer op open water middels toepassing van een olieafscheider van
voldoende capaciteit

 

Bron: Tenderned, 23 januari 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323700

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *