Rioolrenovaties en -reparaties in de Gemeente Gouda – Aanbestedingsnieuws

Rioolrenovaties en -reparaties in de Gemeente Gouda

Foto: www.pixabay.com

De aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van een raamovereenkomst van een soortgelijk raambestek, dat in 2015 op de markt is gebracht voor een aantal gebieden binnen Gouda, namelijk Bloemendaal, Noord, Achterwillens, Goverwelle – west, Oost, Kort Haarlem en Korte Akkeren. De opdrachtgever heeft tot doel om met één partij een raamovereenkomst af te sluiten voor de reparatie van voorkomende schades en gebreken aan de vrijverval riolering van Gouda. Uit reguliere rioolinspecties is gebleken dat delen van het rioolstelsel in Gouda aan vervanging of reparatie toe zijn. Om te borgen dat het rioolstelsel (ook voor de langere tijd) naar behoren blijft functioneren is het noodzakelijk om maatregelen te treffen. Het uitgangspunt bij de maatregelen betreft een doelmatige en duurzame reparatie waardoor het functioneren van de riolering voor ten minste de komende 30 jaar kan worden geborgd. De hoofdmoot van de werkzaamheden betreft daarbij het renoveren door middel van de kousmethode (relining).

De aan te besteden Opdracht “Raamovereenkomst rioolreparaties Gouda” bestaat uit:
a) het opstellen van berekeningen en plannen;
b) het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
c) het uitvoeren van bemalingswerken;
d) het uitvoeren van rioleringswerken;

  • riolering reinigen & obstakelvrij maken;
  • inspecteren;
  • rioolreparatie;
  • rioolrenovatie;
  • rioolvervanging;

e) het uitvoeren van verhardingswerkzaamheden;
f) het uitvoeren van verkeersmaatregelen;
g) het uitvoeren van werkzaamheden van algemene aard.

Het renoveren van rioolstrengen dient te worden uitgevoerd door middel van de kousmethode. Het toe te passen dragermateriaal dient glasvezel te zijn en dient DIBt 42.3 of BRL 5218 gecertificeerd te zijn.

Op basis van de Beste Prijs – Kwaliteitsverhouding zal de Aanbestedende dienst beslissen aan welke inschrijver de opdracht wordt gegund. Het gunningscriterium bestaat uit twee hoofdonderdelen: een kwalitatief deel en een prijsdeel. De inschrijver met de laagste evaluatieprijs heeft de beste Prijs/kwaliteitsverhouding geleverd en komt voor gunning van de opdracht in aanmerking. De evaluatieprijs wordt bepaald door op de inschrijfsom de totaal gescoorde fictieve korting in mindering te brengen. 

Het is de intentie van de aanbestedende dienst om zich voor een langere periode te kunnen binden aan een goede opdrachtnemer. Bij het steeds naar volle tevredenheid voorbereiden, uitvoeren en opleveren van de deelopdrachten in de looptijd van het contract (twaalf maanden) behoort een contractverlenging van drie maal één jaar tot de mogelijkheden. De gemiddeld geraamde waarde van alle deelopdrachten per contractjaar bedraagt ca. € 1.200.000,-. Bij het eerder bereiken van de maximaal geraamde waarde dan waarin de maximale looptijd voorziet, zal in onderlinge afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een besluit worden genomen op de voortzetting van de raamovereenkomst.

Bron: Tenderned 27 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201362

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *