Klein, dagelijks, periodiek onderhoud betonnen kunstwerken Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Klein, dagelijks, periodiek onderhoud betonnen kunstwerken Zoetermeer

Illustratie: Pixabay.com

De gemeente Zoetermeer voert een aanbestedingsprocedure uit voor de aanbesteding van Klein, dagelijks, periodiek onderhoud Betonnen kunstwerken. Het betreft een Europese openbare aanbestedingsprocedure op basis van de Aanbestedingswet gewijzigd per 18 april 2019.

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit: Klein, dagelijks, periodiek onderhoud van betonnen kunstwerken in de gemeente Zoetermeer het één en ander conform het bestek. Door het indienen van een inschrijving stemt u in met de eisen zoals deze gesteld zijn in het beschrijvend document en het bestek. Er zal gewerkt worden met deelopdrachten. Elke deelopdracht zal apart afgeprijsd worden op basis van de ingeleverde eenheidsprijzen. Het betreft een raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden. Bij opdrachtverstrekking binnen de uitvoering van deze raamovereenkomst worden tekeningen met betrekking tot de situering van de betonnen, stalen bruggen digitaal verstrekt

Naast dit Beschrijvend document zijn de volgende losse Bijlagen op TenderNed gepubliceerd:
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
VNG Algemene voorwaarden met Zoetermeers addendum;
Bestek met nummer 0637585456;
Folder ‘In zes stappen inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed’.

Let u even op, het bestek althans de werkzaamheden vind u terug in de raamovereenkomst, er is geen document dat Bestek heet. https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/201333/documenten/5691241/content

Raamovereenkomst dagelijks, periodiek en klein onderhoud
kunstwerken (beton en metselwerk) in de gemeente Zoetermeer 2021-2024
Versie 1.0, Definitief d.d. 14-07-2020, Besteknummer: 0637585456

Het gaat volgens dit document om:

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
10
OPNAMES
11
MAATREGELEN
12
REINIGINGSWERKZAAMHEDEN
2
BETONWERK
200
CONSERVERING
201
REPARATIE
2010 Afkloppen
2011 Reparatie betonschades
2012 Vullen van scheuren
2013 Vervangen flexibele voeg
202
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
3
METSELWERK
3001 Herstelwerkzaamheden metselwerk (buiten)
3002 Herstelwerkzaamheden voegwerk (buiten)
3003 Leverantie metselstenen
4
SLIJTLAGEN
400
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
401
SLIJTLAAG
8
WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

Het lopende onderhoudscontract voor het dagelijks/periodiek/klein onderhoud van betonnen kunstwerken in de gemeente Zoetermeer vervalt op 28-2-2021.

De te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar met de optie tot verlenging van tweemaal een jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 maart 2021. De opdrachten onder de raamovereenkomst worden verstrekt volgens de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de raamovereenkomst c.q. de nadere overeenkomst bij deze raamovereenkomst.

Bron: Tenderned 27 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201333

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *