Rijkswaterstaat update van de inkoopplanning – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat update van de inkoopplanning

Afgelopen 5 november heeft Rijkswaterstaat de inkoopplanning geupdate. In die inkoopplanningen wordt een voorschot genomen op de opdrachten die op TenderNed zullen gaan verschijnen. De planning is niet bindend maar indicatief. De publicatie is onopvallend gegaan deze keer. Die is op 10 november verder gewijzigd. In de publicatie op 5 november 2020 is abusievelijk een verkeerd jaartal genoemd voor de Van Brienenoordbrug. Op 10 november 2020 is dit gecorrigeerd.

In de inkoopplanning staan de door Rijkswaterstaat voorgenomen opdrachten van meer dan € 139 duizend voor het komende jaar.

De inkoopplanning bevat opdrachten voor bedrijven die actief zijn in onderstaande inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat:

  • Bedrijfsvoering (ook voor andere rijksoverheden)
  • Informatievoorziening
  • Kennis
  • Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Rijkswaterstaat streeft ernaar om iedere 4 maanden een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed. Aanbestedingsnieuws heeft een mirror gemaakt van die inkoopplanning. Hieronder staan de documenten van de inkoopplanning van november 2020. Deze bevatten de voorgenomen opdrachten en worden ingedeeld per inkoopdomein.

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in juni 2020 is voor een tiental werken de marktbenadering gestart. In het oog springende projecten daarbij zijn de vervanging en renovatie A12 IJsselbruggen en de dijkversterking Marken.

Over het eigen beleid zegt Rijkswaterstaat in het bijgaande bericht.

Op 1 december 2020 bereikt de raamovereenkomst ingenieursdiensten SO3 de maximale looptijd van 4 jaar en zal definitief aflopen. Het project Diensten 2020-2030 voert in nauwe samenwerking met de markt de voorbereiding uit voor de nieuwe generatie uitbesteding van diensten, waaronder ingenieursdiensten en projectbeheersing. De planning van het project laat zien dat publicatie van de aanbesteding plaatsvindt in Q1 2021. Met inachtneming van de aanbestedingsduur zal de start van de nieuwe generatie dienstenovereenkomsten in Q2 2021 liggen.

Hierdoor ontstaat een periode zonder raamovereenkomst voor ingenieursdiensten; een ROK-loze tussenperiode. Rijkswaterstaat streeft ernaar het risico dat aanbestedingen in deze periode steeds meer uniek op de markt gezet worden, zo klein mogelijk te laten zijn, zowel qua inhoud als proces.

Rijkswaterstaat houdt hierbij de volgende doelstellingen aan:

  • zo uniform en doelmatig mogelijk werken
  • voorspelbaarheid in contractdocumenten en aanbestedingsprocedures
  • hanteren van gestandaardiseerde voorwaarden
  • herkenbaarheid voor medewerkers Rijkswaterstaat en markpartijen doordat de inhoud van de SO3 waar mogelijk overgenomen is in de modellen
  • continuïteit en eenduidigheid bieden aan projecten voor de periode tot de nieuwe raamovereenkomst

Hiervoor zijn intern Rijkswaterstaat onder andere standaard inkoop- en contractmodellen voor de Europese Aanbestedingsprocedures opgesteld.

1 thought on “Rijkswaterstaat update van de inkoopplanning

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *