DO Politie Den Haag gereed, aanbesteding bouw verwacht – Aanbestedingsnieuws

DO Politie Den Haag gereed, aanbesteding bouw verwacht

Het definitief ontwerp van het nieuwe hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag, dat moet verrijzen op het industrieterrein Binckhorst, is klaar. Volgens de aangepaste planning neemt de politie het nieuwe pand, waarin zo’n 2.200 politiemedewerkers komen te werken, medio 2024 in gebruik. Alle doorgevoerde veranderingen hebben de planning wel bijna een half jaar opgeschoven. Naar verwachting neemt de politie-eenheid Den Haag het nieuwe pand in het voorjaar van 2024 in gebruik, een klein half jaar later dan in eerste instantie gepland. Nu het definitief ontwerp klaar is, wordt ook de binnenzijde van het gebouw in het zogenoemde technisch ontwerp vastgelegd en begint op korte termijn de aanbesteding voor de aannemer.

Die laatste bijzin komt uit het persbericht:”en begint op korte termijn de aanbesteding voor de aannemer” en dat doet Aanbestedingsnieuws toch wel vermoeden dat de uitvoerbaarheid van de aangepaste plannen niet helemaal gegarandeerd is. Meestal worden grote kantoorcomplexen tegenwoordig met het oog op de samenwerking in een DBM-achtige constructie in de markt gezet, zodat de bouwer ook verantwoordelijk is voor het ontwerp en het daarom constructief goed doordacht is. Bij plannen die door de architect zijn opgesteld zijn vaak de architecten niet altijd op de hoogte en ook niet altijd in de hierarchische positie om de opdrachtgever tegen te spreken op het punt van bijvoorbeeld constructieve veiligheid. Wanneer het gebouw bijvoorbeeld nooit gebouwd kan worden om technische onmogelijkheid van de door de gebruikers gewenste materiaalkeus of overspanningen;  of als de opdracht in strijd met het Bouwbesluit omdat het allerlei voorzieningen niet bevat zoals balkonhekken op open verblijfsruimtes op hoogte, dan is een bouwer feitelijk gedwongen om het werk van de architect opnieuw te doen, met alle risico’s voor de uitvoerbaarheid en de financiering van dien. Dat betekent ook dat het nogal eens tot astronomische inschrijfbedragen kan leiden en/of dat bouwers eigenlijk liever van de opdracht afzien.

De eindgebruikers hebben blijkens het persbericht inderdaad nogal wat wijzigingen aangebracht op het voorlopige ontwerp. In het oorspronkelijke plan stond volgens het bericht van de politie bijvoorbeeld een toren die in het ruim anderhalf jaar geleden gepresenteerde voorlopig ontwerp stond, is verdwenen. Dit is het gevolg van enkele grote wijzigingen die in de tussenliggende periode zijn doorgevoerd, veelal op aangeven van en in overleg met de zogenoemde gebruikersgroepen. In deze gebruikersgroepen denken politiemedewerkers van de verschillende onderdelen die in het toekomstige hoofdbureau komen te werken mee.

In het DO is ruim 500 m² extra vloeroppervlak erbij gekomen voor onder toekomstige personele uitbreidingen. Er zijn ruim 300 parkeerplaatsen uit het pand weggehaald. Deze komen in een nog te bouwen parkeergarage op de plek van het oude politiepand aan de Wegastraat 44. Dat is volgens de politie een paar honderd meter verderop. Deze toekomstige parkeergarage wordt overwegend gebruikt als parkeergarage voor de politie. In het pand komt ook een passage die een verbinding vormt tussen de Wegastraat en de Orionstraat. Tot slot komen er op de begane grond van deze garage enkele bedrijfsruimtes die zijn bedoeld voor servicegerichte bedrijven. Het persbericht merkt op dat hierover later meer informatie volgt.

De keuze is mede op nieuwbouw gevallen vanwege de eerder vandaag door de redactie van Aanbestedingsnieuws gesignaleerde lokale schaarste. De politie is dat ook opgevallen en stelt:

Al in 2018 viel de keuze op nieuwbouw voor het nieuwe hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag. Steeds vaker bleek namelijk dat het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan in zowel technisch als functioneel opzicht flink is verouderd. Grote aanpassingen – en dus verbouwingen – zouden nodig zijn om het pand weer te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De benodigde renovatie zou niet gefaseerd mogelijk zijn en ook niet in ‘bewoonde’ toestand.

Alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen, bleek het gunstiger om uit te kijken naar een nieuwe locatie. Uit onderzoek bleek dat er in de gemeente Den Haag geen panden leeg staan die zouden kunnen dienen als nieuw hoofdbureau. Om die reden is gekozen voor nieuwbouw. Op lange termijn valt nieuwbouw goedkoper uit dan renovatie van het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan.

Het nieuw te bouwen gebouw is flink groter dan het huidige bureau aan de Patijnlaan. En daar komen dan ook meer afdelingen in. In het toekomstige hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag worden onder meer de eenheidsleiding- en staf, de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) en de Dienst Regionale Recherche (DRR) gehuisvest. Ook het cellencomplex verhuist mee. In totaal komen er circa 2.200 politiemedewerkers te werken. Net als bij het bureau aan de Burgemeester Patijnlaan al het geval is, krijgt het toekomstige bureau geen publieksfunctie.

Zodra de politie-eenheid Den Haag het nieuwe hoofdbureau in gebruik neemt, naar verwachting medio 2024, worden vier panden overbodig. Naast het huidige hoofdbureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag zijn dat panden aan de Elisabethhof in Leiderdorp, de Parkweg in Voorburg en de Overgoo in Leidschendam. Deze panden, die eveneens geen van allen een publieksfunctie hebben, worden na de verhuizing afgestoten.

Op de plaats van het huidige politiegebouw, dat nu heel centraal en dicht bij Scheveningen, vlak bij het Vredespaleis ligt, worden naast kantoren ook woningen gepland. Het huidige gebouw zal in 2024 worden afgebroken.

Bron: Politie/ Den Haag Centraal / Omroep West, 18 februari 2021

Zie ook:
Bodycams en Integrale dienstverlening Politie

Santos winnaar perceel politiebikes

Accell / Koga wint aanbesteding elektrische politiefietsen

Onhandig: Politie weerspreekt schijn belangenverstrengeling medikits

Aannemer verbouwing Markdal/Breda naar politiebureau

Herstel breedplaatvloeren Turfmarkt 147 Den Haag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *