Rijkswaterstaat gunt adviestraject circulair slopen aan RPS – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat gunt adviestraject circulair slopen aan RPS

Hergebruik Baileybrugdelen Eindhoven.
Foto. Wikimedia Commons./ Wichor Bramer

Adviesbureau RPS gaat Rijkswaterstaat adviseren in het onlangs opgezette sloopprogramma. De nadruk zal bij dit advies voornamelijk liggen op circulair slopen, waardoor tijdens de sloop vrijgekomen grondstoffen zoveel mogelijk teruggebracht worden in de keten, bij Rijkswaterstaat of elders in Nederland. Het sloopprogramma is een reactie op de landelijke visie om in 2030 minstens 50% van het gesloopte materiaal te hergebruiken.

RPS zal adviseren over de circulaire aanbesteding van 42 te slopen objecten. De keuze voor advies is gebaseerd op de andere insteek die circulariteit behoeft. Hoewel Rijkswaterstaat al langere tijd actief met duurzaamheid bezig is, brengt circulariteit weer eigen uitdagingen met zich mee. Zo moet materiaal bijvoorbeeld gecertificeerd of gekeurd zijn voordat het opnieuw gebruikt kan worden en is er verschil in het niveau van het hergebruik. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de flora en fauna, waardoor een strakke tijdsplanning vereist is.

Voor Rijkswaterstaat is het in beginsel zoeken om de eisen voor de aanbesteding te formuleren. Want hoewel vaststaat dat door middel van het advies voldaan moet worden aan de voorwaarden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om afvalvrij te werken, minimaal 50% terug te brengen in de keten en rekening te houden met CO2-uitstoot, heeft Rijkswaterstaat zelf alleen een inbegrepen materialenpaspoort op de eisenlijst. Het niveau van het materiaalpaspoort wordt bewust opengehouden, zodat in samenwerking met RPS tot een optimaal resultaat gekomen kan worden.

Dat het ondanks de weinig specifieke eisen gelukt is om een heldere aanbesteding op papier te zetten, schrijf de organisatie toe aan een geslaagde samenwerking tussen Inkoop en Projectmanagement. Voor de partijen was het vinden van een goede balans tussen het zoeken naar een bepaalde ‘feeling’ en het concretiseren van de wensen die de uitvraag nodig had, soms best een zoektocht. Dankzij een goede marktverkenning, het verdiepen in elkaars rollen en concretiseren waar nodig wisten de partijen uiteindelijk tot een goede vertaling voor de uitvraag te komen.

Die uitvraag resulteerde in negen inschrijvingen, waarbij RPS als uiteindelijke winnaar uit de bus kwam. Rijkswaterstaat ziet de samenwerking met het bedrijf, dat zich uiteindelijk vooral wist te onderscheiden door een heldere visie op circulair slopen, concrete voorbeelden het echt kennen van de organisatie en een pragmatische aanpak, met vertrouwen tegemoet. Na de adviesdienst zal naar verwachting in november 2022 het eerste object circulair ontmanteld worden.

Bron: Rijkswaterstaat, 29 maart 2022

Zie ook:

Gunning adviestraject circulair slopen aan RPS | Rijkswaterstaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *