Rommelige marktconsultatie Alfa-college Kluiverboom Groningen – Aanbestedingsnieuws

Rommelige marktconsultatie Alfa-college Kluiverboom Groningen

Foto: Google Streetview

Alfa-college locatie Kluiverboom wil een inspirerend, persoonlijk en innovatief leer-, ontwikkel- en werkklimaat creëren voor studenten en LLO-cursisten en medewerkers, met aandacht voor duurzaamheid en vitaliteit. Het huidige gebouw aan de Kluiverboom 3 in Groningen is verouderd en sluit niet aan bij deze visie. Daarom nodigt het Alfa- College partijen uit voor een marktconsultatie om hun eerste ideeën, visie en aanpak te geven op dit vraagstuk door middel van een pitch. Partijen krijgen naast bijgaande informatie de mogelijkheid tot een schouw op locatie.

Op basis van de beoordelingscriteria selecteren wij de partij die – in samenwerking met de teams en het Locatie Management Team (LMT) – het uiteindelijke visiestuk en ontwerp voor verbouw (Definitief Ontwerp) gaat opleveren. Met dit ontwerp gaan wij vervolgens een aanbestedingsprocedure uitzetten voor daadwerkelijke realisatie.

De marktconsultatie richten we als volgt in:
Na publicatie op Mercell volgt een eerste (globale) vragenronde. Hierna worden bepaalde partijen uitgenodigd voor een schouw. Na de schouw volgt een (gerichtere) vragenronde. Op basis van de verkregen informatie verzorgen de marktpartijen een pitch in mei. Op basis van de pitch maken wij een keuze van de marktpartij die een voorlopige visie en ontwerp ontwikkelt (uiterlijk 15 november 2022), en een definitieve visie en ontwerp (uiterlijk 15 december 2022).

NDR: Wij vonden de aankondiging van de consultatie en het consultatiedocument gewoon op Tenderned en niet op Mercell. Een vragenlijst stond echter niet op Mercell. Een rommeltje dus.

Met deze marktconsultatie wordt advies ingewonnen bij meerdere marktpartijen. Het doel van deze marktconsultatie bestaat uit de volgende aspecten: een duidelijker perspectief te krijgen hoe tot de visie en het ontwerp te komen dat leidt tot een uiteindelijke aanbestedingsopdracht en daarbij goed inzicht in de planning en kosten te verkrijgen. Deze marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke vragenlijst die door marktpartijen beantwoord kan worden en als bijlage in Mercell kan worden geüpload. Het deelnemen aan de marktconsultatie is voor zowel deelnemers, als het Alfa-college vrijblijvend. Partijen (inclusief partijen die niet deelnemen aan de marktconsultatie) kunnen aan deze marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens Alfa-college ontlenen. Voor de beantwoording en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden en te verstrekken
materialen kunnen bij het Alfa-college geen kosten in rekening worden gebracht.

Tijdsplanning:
– 25 maart: publicatie marktconsultatie
– 4 april: sluiting vragen 1e ronde (algemeen)
– 8 april: terugkoppeling antwoorden 1e ronde
– 14 april: schouw
– 21 april: sluiting vragen 2e ronde (specifiek)
– 26 april: terugkoppeling antwoorden 2e ronde
– 13 mei: deadline indiening offerte (plan van aanpak) door marktpartijen met beantwoording vragen in beoordelingscriteria
– 18 mei: definitieve uitnodiging voor pitches
– 1 juni: pitches
– 15 juni: besluit
– oplevering voorlopige visie en ontwerp: uiterlijk 15 november 2022
– oplevering definitieve visie en ontwerp: uiterlijk 15 december 2022

Bron: Tenderned dinsdag 29 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257353

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *