Marktconsultatie schoonmaakproducten Stg. Pantar Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie schoonmaakproducten Stg. Pantar Amsterdam

Foto: Pixabay.com/analiseArt

Stichting Pantar Amsterdam, hierna Pantar is een sociaal ontwikkelbedrijf. We bieden beschermd werk ‘in huis’ en we begeleiden mensen op werkplekken extern, bij werkgevers. Ontwikkeling van mensen staat centraal, naast het bieden van een veilige haven: als het (tijdelijk) niet lukt in een reguliere baan, kunnen medewerkers altijd terugkeren naar het sociaal ontwikkelbedrijf. Pantarheeft het voornemen 2022 een aanbesteding te doen voor schoonmaakproducten. Pantar hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen raadplegen voordat een aanbesteding van start gaat. Ter voorbereiding op de aanbesteding wordt daarom een schriftelijke marktconsultatie gehouden en een bijeenkomst georganiseerd. De informatie en kennis die worden verzameld kunnen bijdragen aan een betere aanbesteding.
De verkregen inzichten en informatie naar aanleiding van de marktconsultatie worden door Pantar gebruikt om één of meerdere aanbesteding(en) uit te voeren gericht op het contracteren van de best passende oplossing. Of en in welke mate dit mogelijk is, is onderdeel van deze marktconsultatie. Het is op dit moment dan ook nog onbekend hoe en hoeveel aanbestedingen uitgevoerd gaan worden. Naar verwachting wordt de aanbesteding in april 2022 gepubliceerd.

De doelstelling van de marktconsultatie is:
• de markt bevragen over levertijden en de implementatieperiode dan wel ingangsdatum van de overeenkomst;
• de markt bevragen over trends en ontwikkelingen;
• de markt gelegenheid geven om kennis te maken met Pantar als organisatie en de doelgroep van Pantar.

Pantar verzorgd op verschillende locaties de schoonmaakwerkzaamheden. Omdat de opdrachtwaarde de Europese aanbestedingsdrempel overschrijdt is Pantar van plan een Europese aanbesteding te starten ten behoeve van schoonmaakproducten. Hierbij wil Pantar één opdrachtnemer door middel van  een raamovereenkomst van maximaal zes jaar contracteren, met als uitgangspunt een partnerschap aan te gaan met de opdrachtnemer. Bij schoonmaakproducten moet u denken aan hygiëneartikelen en verbruiksartikelen zoals hygiëneboxen en toiletrollen. Ook vallen stofzuigers en schoonmaakkarren binnen de scope, maar grote machines zoals zitschrobmachines vallen buiten de scope.

U wordt vriendelijk verzocht om onderstaande vragen schriftelijk te beantwoorden. U kunt uw antwoorden formuleren in bijlage l die is toegevoegd aan de consultatiedocumenten.
• Met welke levertijden van schoonmaakproducten kan Pantar rekening houden?
• De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 november 2022. De beoogde startdatum voor implementatie is 1 september 2022. Is dat haalbaar voor uw organisatie? Waarom wel of waarom niet?
• Welke trends en ontwikkelingen spelen er op dit moment?
• Welke overige zaken zou u mee willen geven aan Pantar?

Op 7 april 2022 van 10:00 uur tot 11:30 uur zijn marktpartijen welkom voor de marktconsultatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst maken marktpartijen kennis met Pantar als organisatie en de doelgroep van Pantar en zal Pantar enkele onderwerpen bespreken met de marktpartijen, waaronder de levertijden en implementatieperiode.
Het programma op 7 april 2022 is als volgt:
• Introductie Pantar en schoonmaak
• Vragen aan marktpartijen
• Doorkijkje naar de voorgenomen aanbesteding en planning
• Rondleiding
Zij die aanwezig zullen zijn dienen zich vooraf aan te melden via Tenderned. Bij uw aanmelding dient u de volgende informatie te verstrekken:
• Organisatie, namen en functies van de aanwezigen
• Mailadressen van de aanwezigen
Per organisatie kunt u maximaal twee personen aanmelden.

Bron: Tenderned zaterdag26 maart 2022  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256979

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *