Rijksvastgoed krijgt binnen 4 jaar 800 laadpalen – Aanbestedingsnieuws

Rijksvastgoed krijgt binnen 4 jaar 800 laadpalen

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat 4% van de parkeerplekken van alle rijkskantoren voorzien van een laadpunt voor elektrische auto’s. Bij minimaal 125 rijkskantoren worden daarvoor de aankomende 4 jaar zo’n 800 laadpunten gerealiseerd om zo de transitie naar elektrisch rijden mogelijk te maken. Naast rijkskantoren gaat het in de toekomst ook om andere gebouwen van rijksorganisaties.

In totaal doen 15 rijksonderdelen mee aan de aanbesteding waardoor er naar verwachting in de toekomst uiteindelijk zo’n 2.000 laadpunten komen bij organi

Laadpaal ©ZaZ, 2016

saties van het Rijk. Hiervoor is vrijdag 22 juni de aanbesteding op TenderNed gepubliceerd.

De opdracht betreft de realisatie, beheer, onderhoud, back-office dienstverlening en dashboarding van elektrische laadpunten bij een deel van de parkeerplekken van de Rijksoverheid. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een perceel voor Rijkskantoren en een perceel voor specialties, waarbij per perceel één opdrachtnemer wordt gecontracteerd.

Het doel van de opdracht is het geven van een eerste aanzet aan de transitie van elektrisch rijden door het voorzien in de basisbehoefte van elektrische laadinfrastructuur bij Rijkskantoren en gebouwen van overige Rijksdiensten, waarbij toekomstige uitbreidingsmogelijkheden in acht worden genomen.

Zie de link op TenderNed: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/140522. Let op, tegelijk zijn ook enkele marktconsultaties gepubliceerd.

Samen met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een van de 15 rijksonderdelen, zijn plannen verwerkt in een convenant. Annelore Roelofs, waarnemend hoofddirecteur DJI kondigde op 6 juni in een videoboodschap het besluit aan voor een volledig emissievrij wagenpark bij DJI vanaf 2020.

In een door betrokken partijen ondertekend convenant zijn de afspraken om emissievrije dienstauto’s in te kopen vastgelegd. Annet Bertram, directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf: ‘Ik vind het geweldig, dat DJI heeft gezegd, we gaan niet meer praten, we gaan het doen. Toen DJI ons vroeg doen jullie mee, hebben we uiteraard vol enthousiasme gezegd “natuurlijk doen we mee”.’

Bron: TenderNed/ Rijksvastgoedbedrijf, 25 juni 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *