Revitalisering Vogelbuurt Zuid gemeente Sliedrecht – Aanbestedingsnieuws

Revitalisering Vogelbuurt Zuid gemeente Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht heeft een opdracht uitgeschreven voor de revitalisering van de Vogelbuurt Zuid. Een eerdere opdracht voor de vervanging van de riolerling in de Vogelbuurt Zuid is al gegund aan het failliet gegane Van Hattum Infra, ( Red AN: iets wat we alleen nog konden terugvinden via de Google cache.)  en Kuipers Infra Strijen 

Sliedrecht bericht zelf ook over het project revitalisering Vogelbuurt, zij het summier:

De rioleringswerkzaamheden zijn in 2021 afgerond. Op dit moment worden door HVC plannen uitgewerkt voor het te realiseren warmtenet. Onder voorbehoud worden inwoners in het voorjaar van 2023 geïnformeerd over de herinrichting van de wijk.

Het werk van deze aanbesteding bestaat blijkens de aanbesteding in hoofdzaak uit:
a. Opbreekwerkzaamheden
b. Grondwerken
c. Verwijderen van funderingslagen
d. Verwijderen riolering GWA
e. Buitenwerking stellen GWA
f. Aanbrengen riolering DWA en HWA
g. Aanbrengen uitstroomvoorzieningen
h. Relingen riool
i. Straatwerkzaamheden
j. Verkeersmaatregelen
Voor de verdere inhoud van de opdracht wordt verwezen naar het RAW bestek, Bijlage C inclusief tekeningen en
bijlagen.

De aanbesteding op Tenderned bevat op de dag van publicatie van dit artikel de volgende vijf bijlagen:

  • Bijlage C 20230426 Bestek 2 en bijlagen.zip – Gepubliceerd op 30 apr. 2023, Zip, 321 MB
  • Aanbestedingsleidraad 230017GSD R5.pdf – Gepubliceerd op 30 apr. 2023, Portable Document Format, 471 KB
  • Bijlagen B H I in Word formaat.docx – Gepubliceerd op 30 apr. 2023, MS WORD 7 document, 155 KB
  • Bijlage E – CAR bestek Sliedrecht.pdf – Gepubliceerd op 30 apr. 2023, Portable Document Format, 319 KB
  • Bijlage A UEA met verplichte uitsluitingsgronden 230017GSD.pdf – Gepubliceerd op 30 apr. 2023, Portable Document Format, 2 MB

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/296476

NDR:

De bewoners worden in de zomer van 2023 geïnformeerd, zo bericht Sliedrecht over het tijdspadtt . De aannemer is al eind april geïnformeerd, met het tenderbericht van 28 april en de aanbestedingsleidraden daarbij. Ons klinkt dat weer in de oren als een weinig democratisch proces. Het blijft goed om TenderNed in de gaten te houden voor burgers die graag de ruimtelijke ontwikkelingen willen weten alvorens die in lood gegoten zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *