Haagse scholen PO zoeken ICT hardware – Aanbestedingsnieuws

Haagse scholen PO zoeken ICT hardware

De Haagse Scholen groep van primair onderwijs in Den Haag, heeft een aanbesteding uitgeschreven voor ICT hardware, doelende op laptops/tablets en aanverwante randapparatuur. Deze Europese openbare aanbesteding wordt uitgevoerd door de afdeling ICT van de Haagse Scholen in opdracht van het College van Bestuur van De Haagse Scholen.

De aanbestedende dienst heeft het doel om een raamovereenkomst te sluiten met eeen

Foto: Pexels.com

Opdrachtnemer die kan voorzien in de behoefte van de aanbestedende dienst op het gebied van ICT-hardware (laptops, desktops, tablets en aanverwante randapparatuur). De aanbestedende dienst wenst
met deze aanbesteding de kwalitatief beste partij te contracteren, tegen de best mogelijke voorwaarden
en zo laag mogelijke kosten.

De aanbestedende dienst verwacht met deze aanbesteding dat scholen op eenvoudige wijze, rechtmatig en doelmatig, ICT hardware kunnen aanschaffen en daarmee al hun tijd en energie in het geven van onderwijs kunnen steken. Het onderwijs wordt momenteel namelijk geconfronteerd met een grote digitaliseringsopgave. Deze digitalisering vindt plaats in het primaire en secundaire proces en vraagt om een hoogwaardige, betrouwbare en veilige ICT omgeving. Daarom is de aanbestedende dienst in eerste instantie op zoek naar een partner die meedenkt in deze opgave. De
aanbestedende dienst streeft naar het cyclisch vervangen van ICT-hardware zodat medewerkers en
leerlingen continue over kwalitatief goede apparatuur beschikken.

[…]

Er is gekozen voor het sluiten van een raamovereenkomst omdat de definitieve omvang van de opdracht
nog niet vastgesteld kan worden. De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een vaste periode
van twee jaar. De aanbestedende dienst heeft hierna de mogelijkheid de raamovereenkomst twee (2)
maal met eeen jaar te verlengen, middels een eenzijdige verlenging. De beoogde ingangsdatum van de
overeenkomst is 8 december 2023. Op de raamovereenkomst zullen de vigerende ARBIT van toepassing
zijn (zie bijlage 8)

Bron: TenderNed, 28 april 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/296469/documenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *