Restauratie en verbouwing van het museum Kam – Aanbestedingsnieuws

Restauratie en verbouwing van het museum Kam

Museum Kam
Foto: Google Streetview

De Provincie Gelderland is sinds 1987 eigenaar van het Museum Kam te Nijmegen. Het gebouw wordt gebruikt door Museum Het valkhof voor het bewaren, beheren en ontsluiten van verschillende archeologische collecties, gevormd uit de vele bodemvondsten uit de gehele provincie Gelderland, in opdracht van de provincie. De collectie van de heer Kam, welke in het verleden is overgedragen aan de Rijksoverheid, maakt hier deel van uit. Museum Kam is gebouwd in opdracht van de G.M. Kam in 1922 en sinds 2002 een Rijksmonument. Het is ontworpen door de architect Oscar Leeuw en de architectuur van het gebouw kent vele verwijzingen naar de Romeinse architectuur. ‘Het gebouw is gebaseerd op de plattegrond van een denkbeeldige Romeinse villa (atriumhuis), opgetrokken in de stijl van Art Deco en Eclecticisme met zichtbare expressionistische tendensen’. Het project omvat de restauratie en renovatie van het gebouw Museum Kam met de aangrenzende dienstwoning, dat zich bevindt aan de Museum Kamstraat 45-47 te Nijmegen. Beide gebouwdelen bestaan uit een drietal niveaus (begane grond, verdieping
en kelder) en zijn onderling verbonden met een verbindingsgang op kelderniveau. De tuinmuren om de kavel hebben eveneens een monumentale
waarde. De omvang van het museumgebouw bedraagt afgerond 1.530 m2 bruto vloeroppervlak en de voormalige conciërgewoning afgerond 240 m2.

Het project heeft tot doel het museumgebouw, door middel van het te verduurzamen, het toegankelijk te maken voor minder validen en
rolstoelgebruikers en de bewaarcondities van de archeologische collectie te optimaliseren, aan te passen tot een goed geoutilleerd en toekomstvast expertisecentrum in de archeologische keten waarin behoud, studie en presentatie van dit erfgoed weer recht doet aan het monumentale karakter van het gebouw.

Het werk betreft de bouwkundige en installatiewerkzaamheden t.b.v. de restauratie en verbouwing van het Museum Kam aan de Museum Kamstraat te Nijmegen. 

De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

  • Bouwkundige restauratie van het Museum en de voormalige conciërgewoning;
  • Herinrichting van het Museum en de voormalige conciërgewoning;
  • Toevoegen van nieuwbouw;
  • Het verduurzamen van de E- en W-installaties van het gebouw;
  • Onderhoud voor zes (6) jaar voor bouwkundige werken en E- en W installaties.

Het bestek is samengesteld uit drie onderdelen:

  • besteksdeel algemene voorwaarden en bouwplaatsinrichting;
  • technische omschrijving Bouwkundige werken;
  • technische omschrijving Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige werken.

Vanwege de aard, omvang, het specialistische karakter van het project, is gekozen voor een traditioneel projectproces. Dit betekent dat ten behoeve van de aanbesteding werken er een uitgewerkt bestek met daarbij behorende tekeningen door een ontwerpteam is opgesteld.
Op basis van deze documenten kunnen de geselecteerde gegadigden in de inschrijvingsfase een aanbieding maken.

De aanbesteder wil aan één inschrijver de opdracht gunnen. De aanbesteder gunt op de opdracht aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de laagste prijs.

Deze aanbesteding betreft een nationale aanbesteding volgens het ARW 2016. Hierbij volgt de aanbesteder de niet-openbare procedure, hoofdstuk 3. De groei in de bouwsector valt – vanwege de stikstof problematiek en covid-19 – grotendeels stil in de komende twee jaar. De vraag naar werk is alom aanwezig. Mede daardoor wordt een onevenredig aantal inschrijvers verwacht. Een openbare procedure levert een disproportionele verhouding op tussen de kans voor een inschrijver op gunning van de opdracht ten opzichte van de inspanning die de inschrijver moet leveren. Immers, het beprijzen van STABUbestek is een tijdrovende klus. Een niet-openbare procedure reduceert het aantal partijen tot ten minste vijf gegadigden. Het voordeel is dat a) dat gegadigde in eerste instantie een relatief kleine inspanning hoeft te doen en b) in de tweede fase (de inschrijvingsfase) een relatief grotere kans van slagen heeft. De aanbesteder kiest voor samenvoeging van de opdracht voor de
bouwkundige-, elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden.

Bron: Tenderned 17 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208786

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *