Renovatie zuiveringskring Alphen noord & Alphen kerk en Zanen – Aanbestedingsnieuws

Renovatie zuiveringskring Alphen noord & Alphen kerk en Zanen

Foto: Rijnland.nl

Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) gebruikt een assetplanning om de levensduur van haar assets te monitoren. Uit deze planning blijkt dat diverse zuiveringskringen vanwege hun levensduur toe zijn aan renovatie. Daarvoor heeft HHR verschillende opdrachten voorbereid en opvolgend aanbesteed. Zowel de zuiveringskring Alphen Noord als Alphen Kerk en Zanen zijn navolgend aan de beurt. De doelstellingen is dan ook om de bestaande assets te renoveren c.q. te vernieuwen en een verbetering te bewerkstelligen van het operationeel beheer en een verlaging van de energie- en beheerskosten.
Deze zuiveringskringen zijn opgedeeld naar twee opdrachten, bestaande uit:
1) Zuiveringskring Alphen Noord bestaat uit de volgende scope:
– AWZI Alpen Noord
– AWTG Alphen Kennedylaan
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het ontwerpen, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren van de installatieonderdelen als omschreven in het bestek. Het gehele werk van Zuiveringskring Alphen Noord dient uiterlijk opgeleverd te zijn op 22 november 2023.
Er wordt een optie met betrekking tot de aanleg van een zonneweide mee gecontracteerd. 
Wanneer opdrachtgever besluit
van deze optie gebruikt te maken, wordt de opdracht pas verleend wanneer er krediet beschikbaar is en de offerte van opdrachtnemer de toets van marktconformiteit doorstaat. Deze optie wijzigt de algemene aard van de opdracht niet.

2) Zuiveringskring Alphen Kerk & Zanen bestaat uit de volgende scope:
– AWZI Alpen Kerk en Zanen
– AWTG Hazerswoude-Rijndijk
– AWTG Alphen West
– AWTG Alphen Kerk en Zanen
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het ontwerpen, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren van 
de installatieonderdelen als omschreven in het bestek. Het gehele werk van Zuiveringskring Alphen Kerk & Zanen dient uiterlijk opgeleverd te zijn op 25 april 2023.
Er wordt een optie met betrekking tot de aanleg van een zonneweide en de bouw van een onderhoudsgebouw mee gecontracteerd. 
Wanneer opdrachtgever besluit van deze optie gebruikt te maken, wordt de opdracht pas verleend wanneer er krediet beschikbaar is en de offerte van opdrachtnemer de toets van marktconformiteit doorstaat. Deze optie wijzigt de
algemene aard van de opdracht niet. 
Binnen het project ZANK worden er op AWZI locatie Alphen Noord en Alphen Kerk
en Zanen verschillende onderhoudsruimtes gesloopt. Vanuit onderhoud is er de wens uitgesproken om een nieuw onderhoudsgebouw te realiseren op AWZI Alphen Kerk en Zanen. Het dient een gebouw te worden voor opslag en
kantoorruimte ten behoeve van de afdeling Onderhoud. De eisen waaraan het gebouw o.a aan zal moet en voldoen zijn een betonnen fundatie met staalconstructie en een maximale inhoud van 2000 m³ (10 x 25 x 8 meter). Wanneer opdrachtgever besluit van deze optie gebruikt te maken, wordt opdrachtnemer gevraagd een offerte uit te brengen op basis van een definitief
ontwerp. De opdracht pas verleend wanneer er krediet beschikbaar is en de offerte van opdrachtnemer de toets van marktconformiteit doorstaat. Deze optie wijzigt de algemene aard van de opdracht niet. 
Eén van de doelstellingen is het verlagen van de energiekosten. Een groot deel van de energiekosten kunnen worden toebedeeld aan het beluchtingssysteem van de zuivering. HHR streeft in dit project naar een zo laag mogelijk energieverbruik van het beluchtingssysteem. Belangrijk hierin is het ontwerp en configuratie van het aantal en type beluchtingselementen en blowers. Inschrijver dient het
beluchtingssysteem te ontwerpen en te configureren conform de eisen uit het bestek met een zo laag mogelijk energieverbruik.

Onderhavige opdracht is verdeeld in twee percelen. Voor elk perceel wordt beoogd één opdrachtnemer te contracteren. Inschrijven kan per perceel of voor beide percelen. Het hoogheemraadschap van Rijnland beoordeelt en gunt de uitgebrachte inschrijvingen per perceel. Een inschrijver kan meerdere percelen gegund krijgen, wanneer zij op beide percelen inschrijft. De aanbesteding is verdeeld in de volgende twee percelen:
Perceel 1: Renovatie zuiveringskring Alphen Noord
Perceel 2: Renovatie zuiveringskring Alphen Kerk & Zanen
Iedere zuiveringskring wordt gezien als één opdracht omdat er sprake is van een logisch samenhangend geheel van de gemalen en de zuivering. Gezamenlijk vormen zij een belangrijk deel van de zuiveringskring.

Op 16 december 2021 (zuiveringskring Alphen Noord) en 17 december 2021 (zuiveringskring Alphen Kerk & Zanen) wordt u in de gelegenheid gesteld om de twee zuiveringskringen te bezoeken. We starten de schouw om 9:30 uur. Aanmelden voor de schouw kan, tot en met 14 december 2021 en uitsluitend door het sturen van een bericht via TenderNed. Het sturen van berichten is mogelijk via het dashboard onder de kop Communicatie. In uw aanmelding dient u de naam van de persoon of personen die aanwezig zal/zullen zijn te vermelden. U kunt zich met maximaal twee
personen per organisatie aanmelden. Eventuele vragen met betrekking tot de opdrachten of aanbestedingsprocedure dienen na het bezoek op TenderNed te worden ingediend.

Deze opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI): Beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 10 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246330

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *