Instandhouding openbare verlichtingsinstallaties regio LEK-Merwede – Aanbestedingsnieuws

Instandhouding openbare verlichtingsinstallaties regio LEK-Merwede

OVL Gorinchem. Foto: Google Streetview

Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede is een beheerunit van de openbare verlichting door en voor de gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden en Papendrecht. Om dit mogelijk te maken is door de zes gemeenten een Gemeenschappelijke Regeling opgericht. De activiteiten van Bureau Openbare Verlichting LekMerwede omvatten het beheer en aanvullende activiteiten ten behoeve van openbare verlichtings-,
terrein verlichtings- en soortgelijke installaties en is onderverdeeld in onderhoud, lamp-remplace en projecten.
Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede besteedt, namens de zes gemeenten, de werkzaamheden aan voor het in stand houden van de openbare verlichting van deze zes gemeenten en treedt hierbij namens deze op als opdrachtgever. 

De opdracht behelst in het stand houden van de openbare verlichting in de genoemde gemeenten door middel van correctief- en preventief-onderhoud. De scope van deze opdracht betreft in hoofdzaak:
Dagelijks onderhoud aan openbare verlichting,
Het verhelpen van storingen en schades aan de installaties,
Het adequaat handelen bij calamiteiten,
Het organiseren en in bedrijf houden van een 24/7 storingswachtdienst,
Het schouwen van openbare verlichting voor zover gewenst,
Het opheffen van storingen en defecten;
Veiligstellen van masten;
Het richten van scheefstaande masten;
Leveren en monteren/plaatsen van de benodigde materialen,
Het (ver)plaatsen en (tijdelijk) verwijderen van lichtmasten bij (herinrichtings)projecten met een uitvoeringbedrag van ten hoogste 10 stuks.

Uitdrukkelijk buiten de scope van deze aanbesteding vallen:
Projectmatige werkzaamheden waaronder het leveren en plaatsen van nieuwe areaal, het (ver)plaatsen en (tijdelijk) verwijderen van bestaande lichtmasten bij (herinrichtings) projecten en grootschalige vervangingen van armaturen en masten van meer dan 10 stuks;
Het schilderen van masten.

De aanbesteding betreft een openbare Europese procedure. De gunning van deze aanbesteding zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving EMVI aan de hand van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel te komen tot een raamovereenkomst, met één opdrachtnemer voor een periode van twee jaar met een optie om, nog eens tweemaal met één jaar te verlengen.

Bron: Tenderned zondag 12 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246425

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *