Renovatie Wantijbrug (Pijler#1) Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Wantijbrug (Pijler#1) Dordrecht

Wantijbrug Dordrecht
Foto: Google Maps

De Wantijbrug, met de topcode 38C-147, is een verkeersbrug in Rijksweg 3 (N3) over het Wantij met drie doorvaartopeningen. Daarvan is één opening uitgevoerd als beweegbare brug en twee openingen als vaste brug met een hoogtebeperking. Het beweegbaar gedeelte van de overspanning bestaat uit twee naast elkaar gelegen basculebruggen. De vallen van de Wantijbrug vertonen vermoeiingsverschijnselen en dienen te worden vervangen. Ten gevolge van nieuwe regelgeving zullen ze ook moeten worden verzwaard, waardoor ook de bewegingswerken en de aandrijvingen moeten worden aangepast en vernieuwd. Ten gevolge van het verzwaren van de vallen en vernieuwen van de bewegingswerken en aandrijvingen dient de civiele constructie van de basculekelder Wantijbrug te worden aangepast. De elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties inclusief de 3B systemen voldoen niet meer aan de Machinerichtlijn en vigerende kaders van de Landelijke Brug- en Sluisstandaard (LBS) van Rijkswaterstaat. Om deze redenen dienen ook de elektrotechnische- en mechanische installaties van de Wantijbrug te worden gerenoveerd, zodat een aantoonbaar en inzichtelijk veilige (deel)installatie kan worden gerealiseerd. Om de klachten in de omgeving te beperken dient tevens gekeken te worden naar kansen om het geluid te beperken.

Globale Scopeafbakening

 • Vervangen van de brugvallen, incl. alle op de vallen aanw. instandhouding (IH-)onderdelen (verharding, geleiderail, leuning, etc);
 • Aanpassen civiele constructie basculekelder;
 • Zorgdragen voor de systeemintegratie met betrekking tot alle disciplines, waaronder de als levering van goederen ter beschikking te stellen specifieke 3Bbouwsteen voor bruggen, in de brug als totaal-systeem;
 • Vernieuwen van het bewegings- en aandrijvingssysteem brugvallen;
 • Vernieuwen van elektrotechnische- en 3B systemen (op basis van de specifieke 3B-Wantijbrug);
 • Vernieuwen van de logische functievervullers, zoals camera’s, slagbomen en dergelijke;
 • Vernieuwen van de veiligheidssystemen, voorseinen, bebording en afsluitboomkasten;
 • Verwijderen van de oude installaties en/of systemen die niet gebruikt worden, zoals het noodstroomaggregaat;
 • Onderdeel van het Werk en de 3B is de bediening op afstand en aansluiting op de Verkeerscentrale Rhoon;
 • ICT netwerk, transmissie (apparatuur);
 • Vervangen leuningen vast gedeelte van de brug;
 • Bijdragen leveren aan het Technisch Dossier (TD) in het kader van CE-markering op het object;
 • Vernieuwen zinker. 

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een design & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

Bron: Tenderned 31 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191350

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *