Renovatie Veerhaven Puttershoek – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Veerhaven Puttershoek

Foto: Google Streetview

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard bestaat sinds 1 januari 2019. De Hoeksche Waard is een unieke streek met 88.000 inwoners aan de rand van de Randstad, waar de vergezichten altijd dichtbij zijn. De veerhaven Puttershoek met bebouwing stamt uit de 16e eeuw. Gedurende lange tijd was de veerhaven een voorhaven naar de Binnenbedijkte Maas in het binnenland van het eiland Hoeksche Waard. Ter plaatse van de huidige dijk bevond zich de schutsluis, voor het wegverkeer was een
ophaalbrug voorzien. Sluis en brug zijn in 1964 vervangen door een dijk op Deltahoogte. De haven is gelegen aan de Oude Maas en wordt omsloten door de Westhavenzijde, Oosthavenzijde en het Weverseinde te Puttershoek. Met deze aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst de volgende doelstellingen te bereiken:
a) Functie van de kade borgen;
b) Veilige leefomgeving voor de gebruikers;
c) Functie van de haven borgen;
d) Authentieke uitstraling haven behouden;
e) Verzakken verharding achter de kade uitsluiten en;
f) Een oplossingsgerichte samenwerking in een bouwteamverband.

Voor de inrichting van de kade is door architectenbureau Bogaerds Architecten uit Numansdorp een ontwerp opgesteld m.b.t. de beeldkwaliteit met een ruimtelijke visie, inrichtingsvisie en inrichtingsschetsen voor de historische omgeving. De belangrijkste onderdelen zijn reeds vastgesteld door de opdrachtgever. De bewoners worden hierover geïnformeerd tijdens een bewonersavond. Gezien het historische karakter van de haven (en hiermee ook de lange geschiedenis met diverse potentiële objecten in de ondergrond) en de bebouwde omgeving met monumentale panden, is de opdrachtgever op zoek naar een partij waarmee gezamenlijk een risicobeheerste renovatie voorbereid kan worden. Dit vraagt om een vergaande samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever wenst daarom de opdrachtnemer zo vroeg mogelijk aan tafel te krijgen om in
een bouwteamverband de uitdagingen van dit project aan te gaan. Uitdagingen vragen om een zekere pragmatisme oplossingsgerichtheid en innovatie. De gemeente Hoeksche Waard zoekt een marktpartij (indien mogelijk in combinatie met een lokale partij) die bekend is met dit type uitdagingen en bereid is gemeente Hoeksche Waard te ontzorgen en deze opgave te realiseren. Het werkgebied wordt gedefinieerd door de huidige kademuur en tot de grens van de bebouwing van de achterliggende verharding. Ook wordt de volledige kistdam tot het werkgebied gerekend. Zoals nu bekend is de start van de bouwteamwerkzaamheden voorzien in het vierde kwartaal 2022 en de aanvang realisatie in het tweede kwartaal 2023.
De aanbesteder is van plan de opdracht te verlenen in de vorm van een bouwteam samenwerking met toepassing van de DNR 2011.

Er zal gegund worden op basis van de Economisch Meest Voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. De aanbesteder is van plan om naast het prijscriterium de volgende kwaliteitscriteria te hanteren:
o Bouwteam en Aanpak
o Prijstransparantie
o Risicomanagement
o Duurzaamheid
De genoemde kwaliteitscriteria zijn voorlopig en kunnen door omstandigheden wijzigen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. De weging van de kwaliteitscriteria komen in de inschrijvingsleidraad aan de orde. Dus: gekozen is voor een nationale niet-openbare aanbesteding zoals omschreven in hoofdstuk 3 ARW 2016. In het kader van deze aanbesteding wil aanbesteder een selectie maken van de marktpartijen en deze op een andere wijze betrekken bij het aanbesteden en realiseren van projecten.

Voor dit project (bouwteamfase en realisatie) is het plafondbedrag vastgesteld op €2.700.000,- excl. BTW, de nadere specificaties hiervan worden in de inschrijvingsleidraad opgenomen. Inschrijvers zal worden gevraagd zich te committeren
aan dit plafondbedrag, op straffe van uitsluiting van de aanbesteding.

Bron: Tenderned donderdag 14 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259112

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *