Renovatie van zes kunstgras voetbalvelden Pijnacker-Nootdorp – Aanbestedingsnieuws

Renovatie van zes kunstgras voetbalvelden Pijnacker-Nootdorp

Foto: Pixabay

De gemeente Pijnacker-Nootdorp beheert de buitensportaccommodaties binnen de gemeente. Het dagelijks beheer en onderhoud van de sportvelden wordt uitgevoerd middels een RAW bestek op basis van frequentie. De gemeente is voornemens om in 2020 en 2021 in totaal zes
kunstgras voetbalvelden te vervangen. De kunstgras voetbalvelden zijn in 2008 en 2009 aangelegd, maar door het intensieve gebruik voldoen de kunstgras voetbalvelden niet meer aan de huidige eisen.

Het doel van deze Nationale openbare aanbesteding is om te komen tot één overeenkomst met één opdrachtnemer, die in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zorg draagt voor de uitvoering van de werkzaamheden. De opdracht betreft het renoveren van zes kunstgras voetbalvelden in de gemeente PijnackerNootdorp, verspreid over twee jaar. In de zomerperiode van 2020 worden drie kunstgras voetbalvelden in de kern Nootdorp vervangen. In de zomerperiode van 2021 worden drie kunstgras voetbalvelden op het sportpark in de kern van Pijnacker vervangen. Naast het verwijderen en het aanbrengen van een nieuwe kunstgrasmat worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd die per veld verschillen. Het gaat dan onder andere om:

  •  het aanpassen en uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de verhardingen, hekwerken en drainage;
  •  het aanbrengen en vervangen van inrichtingsmaterialen.

De start van de uitvoering van de Opdracht is gepland op maandag 13 juli 2020 en heeft een looptijd tot oplevering van het werk. Als uiterlijke datum voor oplevering dient Inschrijver vrijdag 1 oktober 2021 aan te houden. Als Gunningscriterium geldt de Economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI), hierbij is gekozen om te beoordelen op basis van de inschrijving met de laagste prijs.

Bron: Tenderned 29 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193801

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *