Renovatie van de Multi Functionele Accommodatie Het Zand (Utrecht) – Aanbestedingsnieuws

Renovatie van de Multi Functionele Accommodatie Het Zand (Utrecht)

Foto: Pixabay.com

MFA Het Zand is een brede school in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, die samenwerking in de wijk faciliteert met als doel kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen (huidige oppervlakte is 7.528 m2). De gebruikers die de komende jaren gebruik gaan maken van het gebouw zijn: Openbare basisschool Het Zand en Montessori Basisschool Arcade, Saartje Kinderopvang, Koko Kinderopvang, Dock Utrecht en Sport.
Naar aanleiding van klachten van de gebruikers en wijzigingen in zowel de wensen en behoeftes van de gebruikers als in gemeentelijk en landelijk beleid, heeft de gemeente een haalbaarheidsonderzoek laten doen naar het gebouw. Hierbij is geïnventariseerd wat de mogelijke oplossingen zijn voor de klachten en de gebreken. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de functionele en ruimtelijke behoeften van de gebruikers en de mogelijke oplossingen daarvoor. Dit heeft geleid tot een advies dat is uitgewerkt in een ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen en wensen dat is vertaald in een ontwerp. 

De aanmeldfase van de aanbesteding betreft uitsluitend de selectie van aanmelders op basis hun geschiktheid. Uw vragen en opmerkingen dienen hierop betrekking te hebben. Vragen en opmerkingen die betrekking hebben op de inhoud van de opdracht kan de gemeente in deze fase nog niet
beantwoorden. De documenten in de inschrijvingsfase zullen nadere informatie geven over de inhoud van de opdracht.

Deze aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de ARW 2016. Hierbij volgt de gemeente de niet-openbare procedure.
Voorlopig zullen de kwalitatieve gunningscriteria betrekking hebben op:

  • Kansendossier duurzaamheid, de inschrijvers wordt gevraagd een kansendossier op te stellen met betrekking tot de onderwerpen ‘herbruikbaarheid’, ‘energiebesparing’ en ‘schoon en efficiënt gebruik van materieel’.
  • Plan van aanpak, de inschrijvers wordt gevraagd een Plan van Aanpak met betrekking tot de volgende onderwerpen op te stellen: planning, risicobeheersing, kwaliteitsbeheersing, bouwlogistiek en faseringsplan (op basis van faseringsplan opgesteld door Utrecht). 

    Het doel van de renovatie is drieledig. De eerste is het oplossen van de technische gebreken en het verbeteren van het binnenklimaat met name op het gebied van ventilatie (frisse scholen klasse B) en thermisch comfort. De tweede is het creëren van extra ruimte voor het groeiend aantal leerlingen door een uitbreiding van 988 m2. En als laatste het toekomstbestendig maken van het gebouw zodat ingespeeld kan worden op gewijzigde visies op het gebied van onderwijs en kinderdagopvang,

Bron: Tenderned 11 juni 2020

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197400

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *